Družinová výprava Ondatier do Slovenského raja 4. 6. 2023

Milé Ondatry, už túto nedeľu 4.6 . nás čaká družinový výlet do krásneho Slovenského raja.

Zraz: 6.50 na ŽS

Návrat: 18.53 na ŽS

Trasa: Hrabušice – Suchá Belá – Kláštorisko – Hrabušice

Odporúčame kúpiť si lístky na vlak vopred. Pôjdeme týmito spojmi:

Ex602 Tatran: 7.07 Košice – Spišská Nová Ves
Ex609 Tatran 17.59 Spišská Nová Ves – Košice

So sebou: 2 € na autobus (alebo nabitá kartička) + 1,50 € na vstupný poplatok do Suchej Belej, kartička na vlak, jedlo a pitie na celý deň, na seba vhodné oblečenie, skautskú šatku a pevnú, nepremokavú turistickú obuv a nezabudnite si dobrú náladu :-).

Tešíme sa na naše spoločné dobrodružstvo!

Tami & Zuzka

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

 • Denisa Bognárová

Družiny:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová