3. vydria oddielovka 25. 11. 2022

Milé skautky, najbližší piatok vás pozývame na oddielovku tradične o 16.00 v našej klubovni na Alžbetinej 14.

Príďte v skautskej rovnošate alebo aspoň oddielovom tričku a so šatkou na krku.

Špeci vec: prosím, prineste si zrkadielko (stačí malé vreckové, napr. to z výročnej oslavy :-))

vedenie 9. oddielu

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

  • Tamara Čikotová

Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková