Betlehemské svetlo 2023

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Tohtoročný program roznášania BS v Košiciach v skratke vyzerá takto:

 • 9. 12. 2023 (sobota) – odpálenie Betlehemského svetla v Rakúsku, v Linzi,
 • 10. 12. 2023 (nedeľa) – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom - keďže BS pôjde na Ukrajinu cez Košice, v Košicach teda bude od 10. 12.,
 • 11. - 13. 12. 2023 – odovzdanie prezidentke SR, pani Zuzane Čaputovej,
 • 16. 12. 2023 (sobota) – vlakový rozvoz po Slovensku,
 • 17. 12. – odovzdanie Betlehemského svetla košickej verejnosti počas večernej sv. omše o 18.00 v Dóme sv. Alžbety,
 • 17. - 24. 12. – prinesenie Betlehemského svetla do košických kostolov (počas sv. omší aj mimo nich) a inštitúciíí.

Viac BS sa dočítate na tejto stránke: https://www.betlehemskesvetlo.sk/aktualne/

Viac o tom, ako sa náš zbor zapája do tejto tradičnej predvianočnej akcie, nájdete na tejto stránke: https://www.68zbor.sk/index.php/zbor/161-tradicne-podujatia/1264-betlehemske-svetlo

Koho kontaktovať, ak mám záujem o Betlehemské svetlo

Ak chcete prijať BS, prihláste sa prostredníctvom tohto formulára.

Rozpis roznášania po jednotlivých dňoch - priebežne aktualizované - uvedené sú aj mená zodpovedných:

Budeme veľmi radi, ak sa naši členovia zúčastnia na odovzdávaní Betlehemského svetla vo farnostiach. Väčšinou sa stretávame pred daným kostolom 15 minút pred uvedeným časom v rovnošate a čiernych nohaviciach. Na mieste vedúci skupinke vysvetlí, ako bude odovzdávanie prebiehať.

Kontakty na vedúcich skupiniek:

 • Juháska - 0902 747 375
 • Johny - 0902 747 376
 • MMF - 0949 725 486
 • Maki - 0951 585 004
 • Tami Č. - 0903 775 550

FSE - je skratka pre Federáciu skautov Európy, oni si organizujú skupinky samostatne

Sobota 16. 12.

 • prijatie BS na železničnej stanici, BS preberá 9. oddiel

Nedeľa 17. 12.

 • Dóm sv. Alžbety - 18.00
  • zraz 17.40 pred Urbanovou vežou (Anet, Johny)
  • okrem BS treba vziať aj vlajky, potreby na odpaľovanie a skautskú rovnošatu,
  • delegácia 3., 4., 8., 9. oddiel + FSE
 • Obecný úrad Rejdová - 15.45
  • odchod autom z Košíc o 14.00

Pondelok 18. 12.

 • Arcibiskupský úrad - 12.00, delegácia SLSK + FSE + maď. skauti (Miriam)
  • zraz 11.45 pri Dóme sv. Alžbety
 • Košický samosprávny kraj - 13.30, delegácia SLSK + FSE + maď. skauti (Miriam)
  • zraz 13.15 pred KSK

Utorok 19. 12.

 • GK eparchia - 8.30, delegácia SLSK + FSE + maď. skauti (Juháska)
  • zraz 8.15 pred katedrálou
 • Magistrát mesta Košice - 13.00, delegácia SLSK + FSE + maď. skauti (Mišo)
  • zraz 12.45 pred magistrátom

Streda 20. 12.

 • RK Sv. Ladislava, KNV - 6.30  (Johny)
 • RK Dominikáni - 17.30, 4. oddiel (Anet)
 • RK Kostol Zmŕtvychvstalého Krista (Luník IX) - 18.00, 8. oddiel (Sheldon)

Štvrtok 21. 12.

 • GK Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky - 16.45, delegácia 8. oddiel + FSE (Juháska)
 • RK Farnosť Božieho milosrdenstva, KVP - 18.00, delegácia 3., 4., 8. oddiel (Johny)
 • RK Kostol sv. Rodiny (Furča) - 18.00, delegácia 3, 4. oddiel (Tánička)
 • RK Seminárny kostol - 16.30, 9. oddiel (Zuzka)
 • RK Kostol Krista Kráľa (dominikánky) - 17.00-17.30 (mimo omše), 9. oddiel (Zuzka)
 • RK Premonštráti - 18.30, 9. oddiel (Zuzka)

Piatok 22. 12.

 • RK Kostol sv. Ondreja (Podhradová) - 17.00, delegácia 3., 4. oddiel (Johny, Tánička)
 • RK Kostol sv. Gorazda (Terasa) - 18.00, 8. oddiel (Sheldon)

Sobota 23. 12.

 • RK Kostol Kráľovnej pokoja (Juh) - 18.00, delegácia 3., 4., 9. oddiel (Tánička)
 • RK Kalvária - 17.30, 3., 4., 9. oddiel (Johny)

Nedeľa 24. 12.

 • RK Farnosť sídlisko Ťahanovce - 7.45, 3. oddiel (MMF)
 • GK Farnosť sídlisko Ťahanovce - 8.55, 3. oddiel (MMF)
 

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu