Oddielová rada 9. oddielu v roku 2023/24

Vedenie 9. oddielu skautiek Bystrých vydier od 1. 9. 2023:

 • vodkyňa: Tamara Čikotová
 • zástupkyňa: Tamara Mocková
 • oddielová radkyňa: Denisa Bognárová

Družiny - termíny stretnutí a radkyne:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová (Deny)

Líšky (nová družina od septembra 2020):

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová (Danka)

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok
 • radkyňa: Denisa Bognárová

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

 • Denisa Bognárová

Družiny:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová