2. oddielovka 9. oddielu 3. 11. 2023

Milé Vydry, v piatok 3. 11. vás pozývame na 2. oddielovku v našej klubovni na Alžbetinej 14.

Stretneme sa o 16.00 v našej klubovni na Alžbetinej 14. Príďte v skautskej rovnošate alebo aspoň so šatkou na krku. 

Tešíme sa na vás.

T2

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

 • Denisa Bognárová

Družiny:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová