6. oddielovka 9. oddielu 14. 4. 2023

Milé skautky, v piatok 14. 4. vás pozývame na v poradí už šiestu oddielovku v tomto skautskom roku.

Stretneme sa o 16.00 v našej klubovni na Alžbetinej 14. Príďte v skautskej rovnošate alebo aspoň so šatkou na krku. Téma našej oddielovky bude podľa 6. bodu skautského zákona – zelená ako farba nádeje a ekologická ako naše milované odpadkové koše :-).

Tešíme sa na vás.

J-A-K-T2

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

  • Tamara Čikotová

Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková