Výlet skautov na Dúbravu (28.5.2023)

Milí skauti a rodičia, v neďeľu 28.5.2023 sa uskutoční výlet skautov pri ktorom prejdeme trasu z Jakloviec do Krompách.

Zraz: Nedeľu 7:10 na Železničnej stanici.

Predpokladaný návrat: 16:33, Železničná stanica.

So sebou:

 • preukážka na zľavu na vlak,
 • pevnú obuv (ideálne vibramy),
 • do rezervy tričko a ponožky,
 • jedlo a pitie na celý deň,
 • napredovanie (brožúrka), skautská šatka,
 • KPZ.

Predpokladaná trasa: Jaklovce-Dúbrava-Krompachy

Zodpovedné osoby: 

 • Richard Gavrecký - Maki: 0951 585 004
 • Ján Kertys - Vevo: 0944 102 161

Tešíme sa na teba!

Vedenie Delfínov

3. oddiel skautov Delfíny

 • Založený: 1991
 • Klubovňa: Jesenná 3 (vchod z dvora)
 • Určený pre: chlapcov vo veku 11 - 15 rokov (6. - 9. ročník ZŠ)
 • Facebook - neverejná skupina

Vodca oddielu:

 • Richard Gavrecký
 • Tel: +421 951 585 004
 • E-mail: risko.gavro@gmail.com

Družiny:

Medvede:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radca Ľudovít Ján Čalfa

Bobry:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radca Dominik Vattai

Raky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radca Filip Zniszczol - Ducky

Jelene:

 • schôdzky vo štvrtok 16:00 - 18:00
 • radca Jakub Hajduk