Dušičky 9. oddielu 1. 11. 2016

Aj my, ako skautky, si chceme pripomenúť Sviatok všetkých svätých. Preto sa 1. 11. (utorok) stretneme v našej klubovni, kde si spolu pozrieme film a potom sa presunieme na Verejný cintorín.

Nezabudnite si doniesť 1 MHD lístok, sviečky, skautskú šatku a malý príspevok do občerstvenia. Predpokladaný koniec je cca o 19:15 na Verejnom cintoríne.

Tešíme sa na vás,

S+K+A

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Paulína Faturová - Ryba

Svište:

  • schôdzky v utorok 16:30 - 18:30
  • radkyňa: Lucia Koštialová - Luna

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:30 - 18:30
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami