História 4. oddielu

Založenie a prvé roky oddielu 2000 - 2002

V októbri roku 2000 sa v 68. zbore začala písať história vĺčat. Vtedy bol založený 4. oddiel, ktorý viedol Miroslav Görcsös - Horčík. Neskôr ho vo funkcii vystriedal Matej Mikulajčík - Zobe.

Prvými zástupcami vodcu boli bratia Peter Zubko - Fogy (pôvodne zo 7. oddielu) a Miroslav Görcsös - Horčík, toho vystriedala Katarína Maťašová (pôvodne z 9. oddielu). Vlčiacky oddiel fungoval do konca roku 2002, potom na štyri roky zanikol.

Založenie vlčiackej družiny a obnovenie oddielu 2005 - 2007

V októbri 2005 vznikla pod 9. oddielom skautiek nová družina zaujímavá najmä tým, že jej členmi boli nielen dievčatá, ale aj chlapci. A tiež tým, že ich vek sa pohyboval medzi osem a jedenásť rokov. Viesť túto družinu sa podujala Ivana Mihaliková (Ivka) a na pomoc hneď priskočila Martina Dunajová, obe z 9. oddielu.

Spočiatku bola vlčiacka družina malá, ale postupne sa rozrastala a okrem detí z Parku Angelinum, kde sme robili nábor, sa pridali aj deti z iných škôl. Extra veľký príliv členov zaznamenala družina v januári 2006. Vďaka nemu sa stala nielen omnoho rozrastenejšou, ale aj unikátnou. Bola totiž dvojjazyčná. K slovenským vĺčatám sa pridali ukrajinsko-nemecko-anglické, ktoré sa dorozumievajú výlučne po anglicky.

Na výprave na Bankov bol prijatý názov vlčiackej družiny - Canilu. Znie to tajomne a zároveň je to veľmi jednoduché - je to z latinského Canis Lupus, čiže vlk dravý.

Ak čas pokročil, družina sa v januári 2007 zmenila na 4. oddiel vĺčat, jeho vodkyňou sa stala Ivana Mihaliková.

Oddiel od roku 2007 doteraz

Vĺčatá sa po obnovení prezentovali na tábore prvýkrát v roku 2007 vo Vislanke. Síce len štyri (Vlado, Adam, Anička a Gabo), no ďalšie roky už oddiel táboril vždy popri niektorom zo skautských oddielov. V na začiatku roku 2013 zápasil oddiel z nízkym počtom členov kedy mal iba 6 vĺčat. Potom, ako ho prevzal Mišo Tirpák, sa postupne začal rozrastať, až vznikli družiny Rysov a Býkov. V roku 2016 dokonca vznikla tretia družina Sobov. V súčasnosti je to najväčší oddiel v zbore a má tri družiny.

Vĺčiacky brloh

V rokoch 2000 - 2002 sa vĺčatá stretávali v klubovni 3. oddielu na Masarykovej 19. Po obnovení sa vĺčatá stretávali v klubovni 9. oddielu na Alžbetinej 14. Na jar v roku 2014 sa presťahovali opäť na Masarykovu 19. Po vzniku tretieho oddielu začala byť táto klubovňa trošku tesná. Koncom roku 2017 budova, kde sídlil brloh, zmenila majiteľa a vĺčatá museli brloh opustiť. Zopár mesiacov sa museli stretávať v priestoroch UPJŠ, no napokon sa dokončila rekonštrukcia novej klubovne a od apríla 2018 sú vĺčatá vo svojom vlastnom brlohu na Letnej 34.

Vodcovia

Obdobie Vodca oddielu
10/2000 - 12/2000 Miroslav Görcsös - Horčík
01/2001 - 12/2002 Matej Mikulajčík - Zobe
01/2007 - 08/2010 Ivana Mihaliková
09/2010 - 12/2012 Jana Kunová - Kuna
01/2013 - 08/2013 Mária Čekaňáková - Maruška 
09/2013 - 09/2018 Michal Tirpák - Tirpi
09/2018 - dodnes Adriána Čikotová

4. oddiel vĺčat Canilu

  • Založený: 2000
  • Klubovňa: Letná 34 (vchod z dvora)
  • Určený pre: chlapcov a dievčatá vo veku 8 - 11 rokov (3. - 5. ročník ZŠ)

Kontakt na vedenie oddielu:

Vodkyňa oddielu:

  • Lucia Bakšiová

Družiny:

Býky:

  • schôdzky v pondelok 16.00 - 18.00,
  • radca Martin Halász - Žaky

Soby:

  • schôdzky v utorok 16.00 - 18.00,
  • radkyňa Michaela Királyová - Malpa

Rysy:

  • schôdzky v stredu 16.00 - 18.00,
  • radkyňa Tatiana Papcunová