Bude: Deň narcisov 20. 4. 2023

Pozývame členov nášho zboru, ktorí majú záujem podporiť boj proti rakovine verejnou zbierkou, aby prišli na prípravné stretnutie v stredu 19. 4. o 18:10 do klubovne 9. oddielu na Alžbetinej 14. Tohto roku bude zbierka prebiehať vo štvrtok 20. 4. 2023.

Tohto roku budeme mať len 2 pokladničky, takže vieme postaviť paralelne len dve hliadky – dve dopoludnia (povedzme od 8.00 do 12.00), ďalšie dve môžu pokračovať hneď popoludní (povedzme od 12.00 do 15.00). V každej hliadke potrebujeme mať 4 dobrovoľníkov, z nich minimálne jeden musí mať viac ako 15 rokov. Keďže je to podujatie, kde sa prezentujeme pred verejnosťou, je potrebné, aby každý dobrovoľník mal skautskú rovnošatu. Pre tých, čo sa zapoja dopoludnia, zabezpečíme ospravedlnenky do školy (rozdávať ich budeme v stredu).

Pozor! Kto sa nemôže zúčastniť na prípravnom stretnutí v stredu, nemôže sa zúčastniť ani na samotnej zbierke vo štvrtok. Ako dobrovoľníci sme viazaní tým, že všetci, ktorí zbierajú na uliciach peniaze, boli vopred preukázateľne zaškolení.

Zoznam dobrovoľníkov:

1. doobedňajšia skupina: Žaky (vedúci), Rišo, Mucha, Šimon, Sofi
2. doobedňajšia skupina: Ducky (vedúci), Danka, Zuzka, Many, Tomáš
3. poobedňajšia skupina: Danka, Ducky, Miška

Doobedňajšie skupiny majú zraz o 7.40 v K9, končia cca o 12.00. Tretia (poobedňajšia) skupina začína o 12.00. Ak sa všetky narcisy rozdajú doobedu, táto skupina už nebude potrebná.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu