Bude: Deň narcisov 28. 4. 2022 - aktualizované

Pozývame členov nášho zboru, ktorí majú záujem podporiť boj proti rakovine verejnou zbierkou, aby prišli na prípravné stretnutie v stredu 27. 4. o 18:00 do klubovne 9. oddielu na Alžbetinej 14. Tohto roku bude zbierka prebiehať vo štvrtok 28. 4. 2022.

Tohto roku budeme mať len 2 pokladničky, takže vieme postaviť paralelne len dve hliadky – dve dopoludnia (povedzme od 8.00 do 12.00), ďalšie dve môžu pokračovať hneď popoludní (povedzme od 12.00 do 15.00). V každej hliadke potrebujeme mať 4 dobrovoľníkov, z nich minimálne jeden musí mať viac ako 15 rokov. Keďže je to podujatie, kde sa prezentujeme pred verejnosťou, je potrebné, aby každý dobrovoľník mal skautskú rovnošatu. Pre tých, čo sa zapoja dopoludnia, zabezpečíme ospravedlnenky do školy (rozdávať ich budeme v stredu).

Pozor! Kto sa nemôže zúčastniť na prípravnom stretnutí v stredu, nemôže sa zúčastniť ani na samotnej zbierke vo štvrtok. Ako dobrovoľníci sme viazaní tým, že všetci, ktorí zbierajú na uliciach peniaze, boli vopred preukázateľne zaškolení.

Hliadky:

1. hliadka: zraz 8.00 hod. Alžbetina 14 (klubovňa 9. oddielu):

 • Martin Halász 0911 564 169,
 • Tamara Mocková,
 • Daniela Vajdová,
 • Dominik Vattai,
 • Matúš Prochyra,
 • Daniela Halászová.

2. hliadka: zraz 8.00 hod. Alžbetina 14 (klubovňa 9. oddielu):

 • Filip Zniszczol 0907 701 733,
 • Tamara Čikotová,
 • Zuzana Dulinová,
 • Jakub Hajduk,
 • Patrik Hančár,
 • Šimon Mock,.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu