Obnovenie prezenčnej činnosti od 15. 1. 2022

Od soboty 15. 1. 2022 sa (čiastočne) obnovuje prezenčná skautská činnosť, teda družinovky, oddielovky a jednodňové výlety.

Od 12. 1. 2022 vstúpili do platnosti nové nariadenia pre prevádzky, služby a hromadné podujatia. Sú na tejto stránke korona.gov.sk, presnejšie v tejto Vyhláške UVZ SR č. 2.

Podľa týchto pravidiel aktualizoval Slovenský skauting článok na svojej webovej stránke.

Zborová rada tieto pravidlá analyzovala a zistila, že môžeme obnoviť našu činnosť takto:

Družinovky a oddielovky:

 • dospelí radcovia a vodcovia musia dodržiavať režim OTP,
 • nedospelí členovia sa môžu zúčastniť za podmienky pravidelného domáceho samotestovania, a to dvakrát týždenne. Na toto samotestovanie je možné využiť testy, ktoré sa používajú zo školského prostredia. Nie je potrebné testovať sa výlučne pre účely družinoviek,
 • každý účastník družinovky musí disponovať pri každej družinovke vyhlásením o bezpríznakovosti, je na stiahnutie na našej stránke ako docx verzia aj ako pdf verzia,
 • samozrejme treba respirátory,
 • keďže v klubovniach nemáme izolačky, po zistení, že nejaké dieťa vykazuje príznaky respiračného ochorenia, bude musieť opustiť klubovňu - teda bude kontaktovaný jeho rodič a s ním budú dohodnuté podrobnosti odchodu.

Výlety:

Tento typ podujatí stále podlieha pravidlám hromadných podujatí, ktoré sú opísané vo vyššie uvedenej vyhláške a patria do kategórie vysoko rizikových hromadných podujatí. Obmedzenia pre tieto podujatia sú takéto:

 • keďže všetci naši účastníci majú pod 18 rokov, výlet sa organizuje v režime OTP a maximálny počet účastníkov na takomto podujatí je 100,
 • je povolené konzumovať jedlo,
 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Najbližší program:

 • 3. oddiel má už v túto nedeľu podujatie Delfíny na ľade,
 • od pondelka majú vĺčatá, skauti aj skautky normálne družinovky v klubovni,
 • na budúci víkend pripravujeme výlety, informácie dáme vedieť počas najbližších dní.

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu