Aristo je zborová súťaž s netradičnými úlohami, v ktorej rozhoduje obratnosť, fyzická sila, ale aj rozum, pohotovosť a zohratosť družstiev. Názov je podľa Aristotela - azda najvýznamnejšieho filozofa staroveku. Hrávame ju od roku 1997 (teda ešte z obdobia pred vznikom zboru) zhruba každý druhý rok.

Čítať ďalej...

Táto celomestská hra je zaradená v programe 3. oddielu od jesene 1993. Pravidelne ju hráva na prelome novembra a decembra v tmavých uličkách centra Košíc. Od istého času sa k Trojke pripojil 9. oddiel a potom aj 7. oddiel. Cieľom hry je v prvom rade spoznanie všetkých zákutí nášho pekného historického centra a hlavne ide o tú históriu, ako o obchody s odevmi a putiky.
Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3 (vchod z dvora), Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

  • 3. oddiel skautov Delfíny
  • 4. oddiel vĺčat Canilu
  • 6. oddiel roverov Kajmani
  • 9. oddiel skautiek Bystré vydry

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu