Na zborovej schôdzi 19. 1. 2009 sa zborová rada nemenila. Rozhodli sme sa viac spolupracovať s rodičmi - majú možnosť sa registrovať v 5. oddiele. Vo financiách máme deficit, hľadali sme riešenia - zvýšili sme členské na 4 € mesačne, aktívnejšie budeme hľadať firmy, ktoré by nám poukázali svoje 2 %. Zborová rada na ďalšie obdobie je teda v zložení:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vodca 6. oddielu: Ján Elečko
Vodca 7. oddielu: Peter Bujňák
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová

 

Na tejto dlhej zborovej schôdzi prebehlo viacero diskusií o ďalšom smerovaní nášho zboru. Zrušili sme funkciu PR manažéra. Zborová rada na ďalšie obdobie je v zložení:

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Ekonómka: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vodca 6. oddielu: Ján Elečko
Vodca 7. oddielu: Peter Bujňák
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová

Zborová schôdza 9. 1. 2008 rozhodla, že vzhľadom na zvýšenie efektivity zasadnutí zborových rád bude prebiehať pred samotnou radou diskusia na internete prostredníctvom diskusného fóra. Tiež poverila brata Michala Jančára - Mišteho funkciou PR manažéra, zodpovedného za prípravu a vedenie PR v zbore v roku 2008.

Vodca zboru, štatutár: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Ekonómka, vodkyňa 6. oddielu: Mgr. Jana Vinterová
Vodca 3. oddielu: Ján Breza
Vodca 7. oddielu: Richard Kuna
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová

Na zasadnutí zborovej rady 11. 9. 2007 odstúpila z funkcie vodkyne 9. oddielu sestra Klára Maceková - Kirké a z funkcie vodcu 6. oddielu brat Roman Bognár - Makak. Zborová rada kooptovala na miesto vodkyne 9. oddielu sestru Marínu Kissovú, ktorá sa týmto stala členkou zborovej rady. Na čelo 6. oddielu zborová rada zvolila sestru Janu Vinterovú - Juhásku. Okrem toho sa funkcie zborového ekonóma vzdal brat Richard Kuna, ktorého vo funcii nahradila Jana Vinterová - Juháska.

Vodca zboru, štatutár, vodca 3. oddielu: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu, ekonómka, vodkyňa 6. oddielu: Mgr. Jana Vinterová
Vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Vodca 7. oddielu: Richard Kuna
Vodkyňa 9. oddielu: Marína Kissová

 

Na zasadnutí zborovej schôdze 8. 1. 2007 je znovuobnovená činnosť 4. oddielu vĺčat (prerušená bola od 1. 1. 2003, znovuobnovená dňom 1. 1. 2007) a rozhodlo sa o vzniku novej roverskej družiny v 6. oddiele.

Vodca zboru, štatutár, vodca 3. oddielu: Mgr. Ján Vinter
Zástupkyňa vodcu: Mgr. Jana Vinterová
Vodkyňa 4. oddielu: Ivana Mihaliková
Vodca 6. oddielu: Ing. Roman Bognár
Vodca 7. oddielu, ekonóm: Richard Kuna
Vodkyňa 9. oddielu: Klára Maceková

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3 (vchod z dvora), Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

  • 3. oddiel skautov Delfíny
  • 4. oddiel vĺčat Canilu
  • 6. oddiel roverov Kajmani
  • 9. oddiel skautiek Bystré vydry

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu