V januári prebehne hlavná registrácia členov na kalendárny rok 2019. Prosíme preto nováčikov, aby vyplnili prihlášky a odovzdali ich vodcom. Ďalej treba, aby všetci členovia (starí aj noví) podľa týchto pokynov uhradili registračný poplatok. Registračný poplatok na rok 2019 je nezmenený 12,- €, zľavy sú špecifikované v pokynoch. Termín na jeho uhradenie na zborový účet je 25. 1. 2019.

Čítať ďalej...

Milí rodičia, skauti, skautky, podporovatelia a priaznivci,

v klubovni na Jesennej ulici sídli náš 3. oddiel skautov už 5 rokov a celý ten čas nás trápi vlhká zadná stena. Viackrát sme ju maľovali, farba opadla aj s omietkou. Zakúpili sme odvlhčovač, problém to len trochu zmiernilo. Napokon sme sa rozhodli pre radikálnejšie riešenie a vlhkosť riešime injektážou.

Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu