V piatok 22. 1. 2010 o 17.00 budeme mať cca dvojhodinové stretnutie oddielových rád, kde budú "prednášané" témy, ktoré inak odznievajú na víkendových radcákoch. Stretnutie sa uskutoční v K9.
Čítať ďalej...

Máme za sebou úvodné oddielovky a družinovky a ešte by com chcel upozorniť na tieto dve veci:
 • objednávanie časopisu Médium - nahlásiť sa treba do štvrtka 21.1. u Petra Fabiana - Faba (0949308903), zároveň mu treba odovzdať 5 €,
 • registráciu - v celom zbore prebieha registrácia, je veľmi dôležité do piatku 22.1. odovzdať svojmu vodcovi/vodkyni 7 € (registračný poplatok) a vypísať registračný hárok,
a chystajte si masky na karneval - bude 7.2.2010.
Johny

V novom roku Božiu milosť,
zdravie, eurá v kešeni,
ženám s chlapmi trpezlivosť,
mužom šťastie na ženy,
spokojnosti celé more,
v rodinách dni bez hádok,
pokoj skautom v našom zbore,
v účtovníctve poriadok
a príjemný celý rok.

Vedenie 68. zboru

A ešte jedna dôležitá informácia ohľadom 7. oddielu - čítajte ďalej...
Čítať ďalej...

Príchod Betlehemského svetla do Košíc - 20. 12. 2009:
 • R 605 MALL.SK + Zr 1903: Bratislava (10:10) – Žilina (12:47) – Košice (16:02) + Košice (16:40) – Humenné (18:20)
 • R 833 URPÍN + R 933 DOMICA: Bratislava (12:15) – Zvolen (15:16) + Zvolen (15:33) – Lučenec (16:21) – Košice (18:58)
Hlavné informácie Slovenského skautingu o BS:
Rozvoz vlakom: - o trať OS 8812: Čierna nad Tisou (18:29) - Košice (20:10) prejavili záujem Robo a Vasi, ktorí sa (už snáď) aj nahlásili na Ústredie.

Čítať ďalej...

Príchod Betlehemského svetla do Košíc - 19. 12. 2010:

 • neoficiálne: R 811 Horehronec: Bratislava (06:37) – Zvolen (09:36) – Margecany (13:28) – Košice (14:02)
 • R 605 MALL.SK: Bratislava (09:57) – Žilina (12:47) – Košice (15:53) – Humenné (18:18)
 • R 933: Bratislava (12:37) – Zvolen (15:16) + Zvolen (15:36) – Lučenec (16:42) – Košice (19:23)

Hlavné informácie Slovenského skautingu o BS:

Rozvoz vlakom za náš zbor: - o trať ZR 1965: Čierna nad Tisou (18:36) - Košice (20:20), idú Vasi a Oggy.

Čítať ďalej...

Považujeme za dôležité, aby naši radcovia boli skautsky vzdelaní a tu je zoznam tém, ktoré by mali ovládať. Hviezdičkou označené sú tie, z ktorých budú pozostávať najbližšie radcovské skúšky. Nie všetky témy boli odprednášané, preto niektoré si treba naštudovať z literatúry.

Upozornenie pre nečlenov nášho zboru: témy, ktoré na RK učíme, sú šité na mieru našim oddielom. Preto môžu byť iné, ako na všeobecne zameraných RK (iných zborov, oblastných a podobne). Preto ich, prosím, považujte len za inšpiráciu, ale nie za dogmu.

Požiadavky na skúšku:

 • účasť na minimálne dvoch víkendových RK,
 • účasť na minimálne troch piatkových RK,
 • samostatné vedenie 2 družinoviek (potvrdzuje vodca),
 • spolupráca vo vedení 1 družinovej výpravy (potvrdzuje vodca),
 • aktívne vedenie skautského a radcovského zápisníka a spracovanie tém RK do neho (aspoň 50%).

 

Témy a podtémy (* - treba vedieť na skúšky)
Inštruktor Dátum odprednášania
Radca a skaut
* Osobnosť Ivka 2.5.2009
23.10.2009
* Vystupovanie, PR Marína 23.10.2009
* Zodpovednosť, kompetencie, autorita Juhása 2.5.2009
Družina
* Družinový systém Padre 1.5.2009
22.1.2010
* Oddielová rada a družina Padre 26.2.2010
* Družinový duch, družinový život Ivka
* Starostlivosť o družinu, motivácia členov Padre 26.3.2010
Vznik a vývoj skupiny Ivka 26.2.2010
Tímová spolupráca
Program a plánovanie
* Plánovanie - dlhodobé aj krátkodobé Ivka
Juháska
1.5.2009
1.5.2010
* Príprava a priebeh dr. schôdzky
Padre
Bubu
22.1.2010
24.9.2010
* Tvorba programu Marína 14.11.2009
* Tvorba duchovného programu Padre 14.11.2009
* Príprava a tvorba hier a aktivít Marína 14.11.2009
Skauting
* Idea, piliere, metóda, sľub, heslo... Johny 1.5.2009
30.4.2010
Organizačná štruktúra, stanovy, OP Johny 22.1.2010
Symbolika a tradície (znaky, rovnošata, pozdravy)
* Skauting a verejnosť Marína 11.12.2009
Skauting ako životný štýl
História skautingu
Duchovný rozmer, duchovno v skautingu
Luki P. 14.11.2009
1.5.2010
Skauting a literatúra Juhása
Skauting a náboženstvo Martin M. 2.5.2009
Skautská prax
* Služba v kuchyni, tábore, hygiena Johny 2.5.2009
1.5.2010
* Radca v tábore Marína 1.5.2010
* Sekera, píla, nôž Bubu 1.5.2010
* Ošetrenie drobných poranení, prvá pomoc, lekárnička
Marína
14.3.2009
2.5.2010
* Výlety, výpravy, putovanie Bubu 1.5.2010
* Bezpečnostné zásady
Padre 1.5.2010
* Skautský zápisník Johny 26.3.2010
Základy psychológie a manažmentu
Základy vývinovej psychológie, špecifiká jednotl. kategórií
Životné zručnosti Ivka 2.5.2009
Time manažment Ivka 14.11.2009
Komunikácia, prevencia a riešenie problémov Johny 14.11.2009
Asertivita Juhása
Partnerské vzťahy
Rozvoj členov
Nováčik v družine Padre 24.9.2010
* Stupne napredovania Johny 18.9.2009
* Odborky a výzvy Johny 18.9.2009


Literatúra

Prezentácie z prednášok a spracované témy nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie, konkrétne na tomto mieste. Z nich sú najdôležitejšie Manuál SlSK k RK a Súbor tém RK 2000-2007. Manuál tvorí jadro vedomostí, všetky témy z neho treba vedieť. Ako je vyššie uvedené, niektoré témy neboli prednášané a treba si ich proste naštudovať samostatne.

Klasická tlačená literatúra - pre radcov odporúčame tieto knihy:

 • Zapletal, M.: Rádce skautské družiny
 • Fakír a kol.: Jak vést družinovou schůzku. Brno, 2002
 • Dužík, M.: Skautský rok v prírode a v meste. Slovenský skauting, 2003
 • Novák, J., Zapletal, M.: Skautská družina. Skautské prameny, Liberec, 1997
 • Straka, J.: Skautská družina v prírode. VSL OLŠ, Košice, 2003
 • Břicháček, V.: Poselství skautské výchovy. Skautské prameny, Liberec, 1991

Hry a program:

 • Chour, J.: Receptář her. Portál, Praha, 2002
 • Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičenia v prírode. Portál, Praha, 1998
 • Brtník, J., Neuman, J.: Zimní hry na sněhu i bez něj. Portál, Praha
 • Hermochová, S.: Hry pro život I., II.
 • Hrkal, J., Hanuš, R.: Zlatý fond her 1-3
 • Zapletal, M.: Hry ve měste a na vsi

Hry na webe - Google ponúka naozaj veľa stránok.

Ďalšia časť radcovského kurzu sa uskutoční v Zborove cez víkend 13. - 15. 11. 2009.

Kurz je HLAVNE určený:

- tým, ktorí práve teraz radcujú a vodcujú, aby si dobili baterky, upevnili základy a rozšírili vedomosti,
- novým adeptom na radcovanie, ktorí ešte neradcujú, ale v blízkej budúcnosti sa s tým počíta.
Čítať ďalej...

V piatok 23. 10. 2009 o 18.00 budeme mať cca dvojhodinové stretnutie oddielových rád, kde budú "prednášané" témy, ktoré inak odznievajú na víkendových radcákoch. Stretnutie sa uskutoční v K9.


Čítať ďalej...

Pozývame Vás na našu výstavu

Košickí skauti organizujú propagáciu svojej činnosti a práce s deťmi a mládežou.

Miesto: Galéria Bašta, Hrnčiarska 7 (neďaleko Miklušovej väznice)

Termín: slávnostné otvorenie je v utorok 20. 10. o 17:00 a výstava potrvá do 31. 10.

Kto zaplní posledné miesto na placke?

V sobotu 26. 9. 2009 sa uskutoční 11. ročník zborového skautského preteku. Hlavná cena je tradičná - zisk putovnej placky, ktorá potom môže visieť v klubovni víťazov celý ďalší rok. A aby sa nezabudlo, kto ju získal, na placke budú uvedené mená členov víťazného družstva. Pretek sa uskutoční ako obvykle na lúkach nad Hrešnou.
Čítať ďalej...

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu