Milí členovia 5. oddielu, rodičia, priatelia, oldskauti,

keďže sme z Vašej strany zaregistrovali záujem o spoločné stretnutie, radi Vás privítame na prvej oddielovke. Uskutoční sa v klubovni 9. oddielu na Alžbetinej 14 v piatok 5. 3. 2010 o 18:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
Čítať ďalej...

V piatok 26. 3. 2010 o 18.00 budeme mať cca dvojhodinové stretnutie oddielových rád, kde budú "prednášané" témy, ktoré inak odznievajú na víkendových radcákoch. Stretnutie sa uskutoční v K9. Témy: Vznik a vývoj skupiny a ODR a družina + družinový systém.

Špeciálne budeme hovoriť o chystaných radcovských skúškach, preto tí, ktorí máte záujem, určite príďte.
Čítať ďalej...

Vážení rodičia, milí dospelí skauti,

pozývame vás na Stretnutie rodičov a dospelých skautov, ktoré sa uskutoční v piatok 5.2.2010 o 18:00 v klubovni 9. oddielu na Alžbetinej 14. Témou tohto výročného stretnutia bude vyhodnotenie uplynulého roka 2009, predstavenie našich plánov v novom roku a samozrejme bude priestor i na vaše otázky a diskusiu.

Okrem toho sa na tomto stretnutí dá zaregistrovať do 5. oddielu priateľov skautingu. Registrácia (vyplnenie registračného hárku) prebehne na konci stretnutia, teda okolo 19:00. Registračný poplatok na rok 2010 je 7,- €.

Zborová rada

Ahojte, bude zborový karneval!

Uskutoční sa v nedeľu 7.2. v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského od 14:00 do 18:00.

Zraz o 13:30 pred Tescom na Hlavnej ulici.

Každý si prineste občerstvenie pre ostatných, prezuvky a karnevalovú masku na tému Počítačové hry.

Bude supiš program, tombola, vystúpenie roverskej kapely a iné prekvapenia :))

Tešime sa na Vás!!!

V piatok 22. 1. 2010 o 17.00 budeme mať cca dvojhodinové stretnutie oddielových rád, kde budú "prednášané" témy, ktoré inak odznievajú na víkendových radcákoch. Stretnutie sa uskutoční v K9.
Čítať ďalej...

Máme za sebou úvodné oddielovky a družinovky a ešte by com chcel upozorniť na tieto dve veci:
 • objednávanie časopisu Médium - nahlásiť sa treba do štvrtka 21.1. u Petra Fabiana - Faba (0949308903), zároveň mu treba odovzdať 5 €,
 • registráciu - v celom zbore prebieha registrácia, je veľmi dôležité do piatku 22.1. odovzdať svojmu vodcovi/vodkyni 7 € (registračný poplatok) a vypísať registračný hárok,
a chystajte si masky na karneval - bude 7.2.2010.
Johny

V novom roku Božiu milosť,
zdravie, eurá v kešeni,
ženám s chlapmi trpezlivosť,
mužom šťastie na ženy,
spokojnosti celé more,
v rodinách dni bez hádok,
pokoj skautom v našom zbore,
v účtovníctve poriadok
a príjemný celý rok.

Vedenie 68. zboru

A ešte jedna dôležitá informácia ohľadom 7. oddielu - čítajte ďalej...
Čítať ďalej...

Príchod Betlehemského svetla do Košíc - 20. 12. 2009:
 • R 605 MALL.SK + Zr 1903: Bratislava (10:10) – Žilina (12:47) – Košice (16:02) + Košice (16:40) – Humenné (18:20)
 • R 833 URPÍN + R 933 DOMICA: Bratislava (12:15) – Zvolen (15:16) + Zvolen (15:33) – Lučenec (16:21) – Košice (18:58)
Hlavné informácie Slovenského skautingu o BS:
Rozvoz vlakom: - o trať OS 8812: Čierna nad Tisou (18:29) - Košice (20:10) prejavili záujem Robo a Vasi, ktorí sa (už snáď) aj nahlásili na Ústredie.

Čítať ďalej...

Príchod Betlehemského svetla do Košíc - 19. 12. 2010:

 • neoficiálne: R 811 Horehronec: Bratislava (06:37) – Zvolen (09:36) – Margecany (13:28) – Košice (14:02)
 • R 605 MALL.SK: Bratislava (09:57) – Žilina (12:47) – Košice (15:53) – Humenné (18:18)
 • R 933: Bratislava (12:37) – Zvolen (15:16) + Zvolen (15:36) – Lučenec (16:42) – Košice (19:23)

Hlavné informácie Slovenského skautingu o BS:

Rozvoz vlakom za náš zbor: - o trať ZR 1965: Čierna nad Tisou (18:36) - Košice (20:20), idú Vasi a Oggy.

Čítať ďalej...

Považujeme za dôležité, aby naši radcovia boli skautsky vzdelaní a tu je zoznam tém, ktoré by mali ovládať. Hviezdičkou označené sú tie, z ktorých budú pozostávať najbližšie radcovské skúšky. Nie všetky témy boli odprednášané, preto niektoré si treba naštudovať z literatúry.

Upozornenie pre nečlenov nášho zboru: témy, ktoré na RK učíme, sú šité na mieru našim oddielom. Preto môžu byť iné, ako na všeobecne zameraných RK (iných zborov, oblastných a podobne). Preto ich, prosím, považujte len za inšpiráciu, ale nie za dogmu.

Požiadavky na skúšku:

 • účasť na minimálne dvoch víkendových RK,
 • účasť na minimálne troch piatkových RK,
 • samostatné vedenie 2 družinoviek (potvrdzuje vodca),
 • spolupráca vo vedení 1 družinovej výpravy (potvrdzuje vodca),
 • aktívne vedenie skautského a radcovského zápisníka a spracovanie tém RK do neho (aspoň 50%).

 

Témy a podtémy (* - treba vedieť na skúšky)
Inštruktor Dátum odprednášania
Radca a skaut
* Osobnosť Ivka 2.5.2009
23.10.2009
* Vystupovanie, PR Marína 23.10.2009
* Zodpovednosť, kompetencie, autorita Juhása 2.5.2009
Družina
* Družinový systém Padre 1.5.2009
22.1.2010
* Oddielová rada a družina Padre 26.2.2010
* Družinový duch, družinový život Ivka
* Starostlivosť o družinu, motivácia členov Padre 26.3.2010
Vznik a vývoj skupiny Ivka 26.2.2010
Tímová spolupráca
Program a plánovanie
* Plánovanie - dlhodobé aj krátkodobé Ivka
Juháska
1.5.2009
1.5.2010
* Príprava a priebeh dr. schôdzky
Padre
Bubu
22.1.2010
24.9.2010
* Tvorba programu Marína 14.11.2009
* Tvorba duchovného programu Padre 14.11.2009
* Príprava a tvorba hier a aktivít Marína 14.11.2009
Skauting
* Idea, piliere, metóda, sľub, heslo... Johny 1.5.2009
30.4.2010
Organizačná štruktúra, stanovy, OP Johny 22.1.2010
Symbolika a tradície (znaky, rovnošata, pozdravy)
* Skauting a verejnosť Marína 11.12.2009
Skauting ako životný štýl
História skautingu
Duchovný rozmer, duchovno v skautingu
Luki P. 14.11.2009
1.5.2010
Skauting a literatúra Juhása
Skauting a náboženstvo Martin M. 2.5.2009
Skautská prax
* Služba v kuchyni, tábore, hygiena Johny 2.5.2009
1.5.2010
* Radca v tábore Marína 1.5.2010
* Sekera, píla, nôž Bubu 1.5.2010
* Ošetrenie drobných poranení, prvá pomoc, lekárnička
Marína
14.3.2009
2.5.2010
* Výlety, výpravy, putovanie Bubu 1.5.2010
* Bezpečnostné zásady
Padre 1.5.2010
* Skautský zápisník Johny 26.3.2010
Základy psychológie a manažmentu
Základy vývinovej psychológie, špecifiká jednotl. kategórií
Životné zručnosti Ivka 2.5.2009
Time manažment Ivka 14.11.2009
Komunikácia, prevencia a riešenie problémov Johny 14.11.2009
Asertivita Juhása
Partnerské vzťahy
Rozvoj členov
Nováčik v družine Padre 24.9.2010
* Stupne napredovania Johny 18.9.2009
* Odborky a výzvy Johny 18.9.2009


Literatúra

Prezentácie z prednášok a spracované témy nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie, konkrétne na tomto mieste. Z nich sú najdôležitejšie Manuál SlSK k RK a Súbor tém RK 2000-2007. Manuál tvorí jadro vedomostí, všetky témy z neho treba vedieť. Ako je vyššie uvedené, niektoré témy neboli prednášané a treba si ich proste naštudovať samostatne.

Klasická tlačená literatúra - pre radcov odporúčame tieto knihy:

 • Zapletal, M.: Rádce skautské družiny
 • Fakír a kol.: Jak vést družinovou schůzku. Brno, 2002
 • Dužík, M.: Skautský rok v prírode a v meste. Slovenský skauting, 2003
 • Novák, J., Zapletal, M.: Skautská družina. Skautské prameny, Liberec, 1997
 • Straka, J.: Skautská družina v prírode. VSL OLŠ, Košice, 2003
 • Břicháček, V.: Poselství skautské výchovy. Skautské prameny, Liberec, 1991

Hry a program:

 • Chour, J.: Receptář her. Portál, Praha, 2002
 • Neuman, J.: Dobrodružné hry a cvičenia v prírode. Portál, Praha, 1998
 • Brtník, J., Neuman, J.: Zimní hry na sněhu i bez něj. Portál, Praha
 • Hermochová, S.: Hry pro život I., II.
 • Hrkal, J., Hanuš, R.: Zlatý fond her 1-3
 • Zapletal, M.: Hry ve měste a na vsi

Hry na webe - Google ponúka naozaj veľa stránok.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu