Betlehemské svetlo 2021

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Náš tohtoročný program roznášania BS v Košiciach je výrazne ovplyvnený a okresaný aktuálnou situáciou okolo ochorenia Covid-19. V skratke to vyzerá takto:

 • 11. 12. – príchod Betlehemského svetla na Slovensko,
 • 12. 12. – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom - keďže BS pôjde na Ukrajinu cez Košice, v Košicach teda bude od 12. 12.,
 • 18. 12. - symbolický prevoz BS vlakom z Bratislavy do Košíc (počas jazdy sa nebude dať odpaľovať),
 • 19. 12. - symbolické odovzdanie Betlehemského svetla verejnosti počas večernej sv. omše o 18.00 v Dóme sv. Alžbety,
 • 20. - 24. 12. – prinesenie Betlehemského svetla do košických kostolov, no zvyčajne nie počas sv. omší.

Roznášať budú väčšinou dvojčlenné hliadky - preto aj v nasledujúcom texte sú uvedené mená konkrétnych ľudí, zodpovedných za prinesenie BS.

Viac o tohtoročnej forme roznášania BS sa dočítate na tejto stránke: https://www.skauting.sk/tlacova-sprava/9969/betlehemske-svetlo-pride-tento-vikend-skauti-ho-na-slovensko-prinesu-uz-po-tridsiaty-druhykrat/

Viac o tom, ako sa náš zbor zapája do tejto tradičnej predvianočnej akcie, nájdete na tejto stránke: https://www.68zbor.sk/index.php/zbor/161-tradicne-podujatia/1264-betlehemske-svetlo

Rozpis roznášania po jednotlivých dňoch - priebežne aktualizované:

Sobota 18. 12.

 • prijatie BS na železničnej stanici o 16.00, z 3. a 9. oddielu 3 ľudia.

Nedeľa 19. 12.

 • Dóm sv. Alžbety - 18.00
 • zraz 17.40 pred Urbanovou vežou, počet sa upresní
 • okrem BS treba vziať aj vlajky, potreby na odpaľovanie a skautskú rovnošatu,
 • RK Terasa - Sv. Gorazda - omša 9.00 - Žako
 • RK Lorinčík - Sv. Vavrinca - omša 9.00 - Dodo
 • RK KVP - Božieho milosrdenstva - omša 10.00 - Johny

Pondelok 20. 12.

 • GK Gréckokatolícky eparchiálny úrad - 8.30 - FSE
 • KSK - 15.00 - z 3. a 9. oddielu 2 ľudia + FSE
 • RK Dominikáni - omša 17.30 - Juháska
 • RK Premonštráti - omša 18.30 - Juháska
 • GK Božej múdrosti - liturgia 17.30 - MMF + FSE
 • RK Sv. rodiny - omša 18.00 - MMF + FSE

Utorok 21. 12.

 • RK Juh - Kráľovnej pokoja - omša 18.00 - Anička
 • RK Božského srdca - 18.30 - FSE

Streda 22. 12.

 • RK KNV - Sv. Ladislava - omša 6.30 - Johny
 • GK Terasa - Petra a Pavla - 17.30 - FSE

Štvrtok 23. 12.

 • GK Staré mesto - Narodenia Presvätej Bohorodičky - 16.45 - FSE
 • GK sídlisko Ťahanovce - 17.00 - MMF
 • RK Sever - Kalvária - 17.00 - Johny
 • RK Podhradová - sv. Ondreja - od 17.15 do 18.00 - Johny
 • GK nad Jazerom - Presvätej Bohorodičky Ochrankyne - 17.30 - FSE

Piatok 24. 12.

 • RK sídlisko Ťahanovce - sv. Dominika Savia - 14.30 - MMF

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu