Obnovenie prezenčnej činnosti od 12. 5. 2021

Od stredy 12. 5. 2021 sa veľmi čiastočne obnovuje prezenčná skautská činnosť. Čím teda začíname?

Od 10. 5. 2021 vstúpili do platnosti nové nariadenia pre prevádzky, služby a hromadné podujatia. Sú na tejto stránke korona.gov.sk, ale keďže sa táto stránka neustále upravuje, stiahli sme ich aj do tohto dokumentu:

Podľa týchto pravidiel pripravil Slovenský skauting článok na svoju webovú stránku.

Zborová rada tieto pravidlá analyzovala a zistila, že:

 • zatiaľ stále nemôžeme organizovať pravidelné stretnutia družín a oddielov (družinovky a oddielovky), keďže na tieto podujatia je limit max. 6 osôb a takmer všetky naše družiny majú viac členov,
 • nemôžeme organizovať ani celodenné výlety, lebo účastníci takýchto hromadných akcií potrebujú mať najviac 12 hodín starý test (odberné miesta sa deň predtým zatvárajú do cca 17.00 hod., z čoho vyplýva, že by zraz na jednodňovú výpravu musel byť najneskôr o 5.00 ráno),
 • ale môžeme urobiť víkendové podujatie s tým, že v deň nástupu na podujatie (piatok) by sa všetci účastníci otestovali a takéto podujatie môže trvať max. 48 hodín, teda do nedele popoludní – ale účastníci by museli byť po celý čas v rúškach, resp. respirátoroch (a ak pôjdeme do dôsledkov, tak v nich budú aj spať).

Reálne stretnutia, ktoré teraz môžeme urobiť, sú krátke popoludňajšie výlety (ale tiež v rúškach). V praxi to znamená, že účastníci sa v ten deň medzi 9.00 a cca 12.00 otestujú, potom sa doma naobedujú a až potom môže byť zraz na podujatie, ktoré bude trvať do podvečerných hodín. Práve takýmito podujatiami chceme začať.

3. oddiel – výlet v nedeľu 16. 5. 2021

 • Zraz: o 14.00 na Havlíčkovej
 • So sebou: 2x rúško, jedlo, pitie, klasický výstroj na výpravy do lesa, dáždnik/pršiplášť, skautská šatka, Nováčik
 • Podmienka: negatívny výsledok Ag testu alebo potvrdenie o prekonaní covidu nie staršie ako 180 dní. V prípade testu musí byť potvrdenie s dátumom nedele 16. 5. a každý ho musí mať buď v mobile vo forme SMS alebo v papierovej podobe už na zraze.
 • Návrat: medzi 18.00 a 19.00 na Havlíčkovej
 • Trasa: podľa počasia buď smer Kavečany – Vrabčie skaly/vyhliadková veža alebo Bankov, Alpinka

9. oddiel – výlet v nedeľu 16. 5. 2021

 • Zraz: o 13.30 na Havlíčkovej (na chodníku vedľa Tryskáča pri obratisku električiek)
 • So sebou: 2x rúško, jedlo, pitie, klasický výstroj na výpravy do lesa, dáždnik/pršiplášť, skautská šatka
 • Podmienka: negatívny výsledok Ag testu alebo potvrdenie o prekonaní covidu nie staršie ako 180 dní. V prípade testu musí byť potvrdenie s dátumom nedele 16. 5. a každý ho musí mať buď v mobile vo forme SMS alebo v papierovej podobe už na zraze.
 • Návrat: cca o 18.00 na Havlíčkovej
 • Cieľ: bývalý Areál zdravia (zhruba 1 km pred Alpinkou).

Stretneme sa za každého počasia. Keby veľmi pršalo, modifikujeme a skrátime trochu program, aby sme zmokli čo najmenej :-).

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu