Betlehemské svetlo 2020

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

Náš tohtoročný program roznášania BS v Košiciach je výrazne ovplyvnený a okresaný aktuálnou situáciou okolo ochorenia Covid-19. V skratke to vyzerá takto:

 • 12. 12. – príchod Betlehemského svetla na Slovensko,
 • 13. 12. – odovzdanie Betlehemského svetla poľským a ukrajinským skautom,
 • 13. 12. – Betlehemské svetlo v krajských mestách a teda aj v Košiciach,
 • 20. 12. - symbolické odovzdanie Betlehemského svetla verejnosti počas večernej sv. omše v Dóme sv. Alžbety,
 • 20. - 24. 12. – prinesenie Betlehemského svetla do košických kostolov, no zvyčajne nie počas sv. omší.

Je nám to ľúto, ale tohto roku nenavštívime ani cirkevné a ani svetské úrady a zároveň ani kláštory a podobne. Roznášať budú najviac dvojčlenné hliadky dospelých činovníkov - preto aj v nasledujúcom texte sú uvedené mená konkrétnych ľudí, zodpovedných za prinesenie BS.

Viac o tohtoročných obmedzeniach sa dočítate na tejto stránke: https://www.betlehemskesvetlo.sk/betlehemske-svetlo-a-aktualne-platne-obmedzenia/

Rozpis roznášania po jednotlivých dňoch - priebežne aktualizované:

Piatok 18. 12.

 • RK Krásna - sv. Cyrila a Metoda - 18.00 - Aďka (SNJ)

Nedeľa 20. 12.

 • Dóm sv. Alžbety - 18.00
 • zraz 17:30 pred Urbanovou vežou,
 • okrem BS treba vziať aj vlajky, potreby na odpaľovanie a skautskú rovnošatu,
 • RK Lorinčík - sv. Vavrinca - 9.00 - Aneta, Miňo, Dodo

Pondelok 21. 12.

 • RK Jazero - sv. košických mučeníkov - 17.00 - Aďka (SNJ)
 • RK Barca - sv. Petra a Pavla - 16.00 - Aďka (SNJ)
 • RK Juh - Kráľovnej pokoja - 18.00 - Anička
 • RK Kalvária - Sedembolestnej Panny Márie - 17.00 - Vlado
 • RK KVP - Božieho milosrdenstva - 17.30 - Vlado
 • RK Terasa - sv. Gorazda a spoločníkov - 18.00 - Vlado
 • RK Podhradová - sv. Ondreja - od 17.00 - Johny
 • RK Dominikáni - omša 17.30 - Johny
 • RK Furča - sv. rodiny - omša 18.00 - Johny

Streda 23. 12.

 • GK sídlisko Ťahanovce - 17.00 - MMF
 • GK Terasa - apoštolov Petra a Pavla - cca 17.00 - Patrik (FSE)
 • GK Staré mesto - chrám Narodenia presvätej Bohorodičky - 17.00 - Patrik (FSE)
 • GK Furča - Božej Múdrosti - 17.30 - Patrik (FSE)
 • GK sídlisko nad Jazerom - 17.30 - Patrik (FSE)

Štvrtok 24. 12.

 • RK Jezuiti - od 9.00 - Patrik (FSE)
 • RK sídlisko Ťahanovce - sv. Dominika Savia - 9.00 - MMF

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu