Začíname nový skautský rok 2020/2021 - doplnené

Milé skautky, skauti, vĺčatá a skautskí rodičia,

blíži sa začiatok nového skautského roka. V tomto článku ponúkame prehľad prvých septembrových skautských akcií v našich oddieloch.

Štartovať budeme tentoraz pozvoľna z niekoľkých dôvodov: komplikovaná situácia s covidom, zmena vedenia 4. oddielu vĺčat, rekonštrukcia klubovne 9. oddielu skautiek plus zakladanie novej družiny. Tu sú teda zhrnuté naše najbližšie akcie.

 3. oddiel skautov Delfíny

 • v piatok 4. 9. 2020 sa uskutoční prvá oddielovka, zraz o 16.00 (ZMENA! zastávka Havlíčkova, nie pred Jumbocentrom, ako bolo pôvodne na pozvánkach) v rovnošate s rúškom, 2x MHD lístkom a malým občerstvením. Predpokladaný návrat tiež na Havlíčkovej približne o 18:00),
 • v sobotu 12. 9. v nedeľu 13. 9. splav Hornádu,
 • družinovky budú prebiehať od pondelka 14. 9. v čase 16.00 – 18.00, a to takto: v pondelok Medvede (nováčikovia), v utorok Bobry, v stredu Raky, v štvrtok Jelene.

4. oddiel vĺčat Canilu

Vo 4. oddiele sa nám kompletne mení vedenie. Kika odchádza mimo Košíc na Erazmus, Luna, Kiera a Ryba odchádzajú mimo Košíc na vysoké školy. Aďka sa rozhodla riešiť skautské výzvy mimo nášho zboru, to, že odchádza z vedenia oddielu, oznámila zborovej rade už v zime. Bývalému vedeniu ďakujeme za ich čas a dobre odvedenú prácu.

Nové vedenie oddielu je len štvorčlenné v zložení:

 • Lucia Bakšiová, bývalá vodkyňa v prešovskom skautskom zbore, má vo 4. oddiele syna Juraja,
 • Timea Saboslajová, začína študovať na TUKE, skautka a vodkyňa z Michaloviec,
 • Veronika Pivovarová, študuje herectvo na Konzervatóriu v Košiciach, pôvodom skautka zo Spišskej Novej Vsi,
 • Tatiana Papcunová, študuje na UPJŠ, ku skautingu sa dostala účasťou na tohtoročnom tábore 9. oddielu skautiek.

Najbližší program:

 • piatok 11. 9. 2020 o 17.00 - Jesenná 3 (pozor, klubovňa 3. oddielu) - stretnutie vedenia oddielu s rodičmi členov (bez detí), kde rodičia nahlásia dni, v ktoré majú deti voľno na družinovky,
 • v sobotu 19. 9. 2020 bude prvý výlet 4. oddielu. V tomto čase by už mali byť známe rozvrhy vysokoškoláčok vo vedení a tým sa definujú dni, v ktoré budú družinovky. Deti budú zadelené do družín,
 • od pondelka 21. 9. 2020 sa začínajú družinovky. 

9. oddiel skautiek Bystré vydry

 • v nedeľu 13. 9. v sobotu 12. 9. splav Hornádu,
 • družinovky budú prebiehať od pondelka 14. 9. v čase 16.00 – 18.00, a to takto: v pondelok Svište, v utorok nová družina, v stredu Veveričky, vo štvrtok Ondatry. Upozorňujeme na zmenu v prípade Veveričiek, ktoré sa na rozdiel od minulých rokov budú stretávať v stredu, a rovnako Svište, ktoré sa prekladajú na pondelok! (V pozvánkach, ktoré sme zasielali domov, sú uvedené iné dni, za čo sa ospravedlňujeme, veci sa však menia za pochodu a z objektívnych príčin.) Družinovka cez štátny sviatok v utorok 15. 9. bude,
 • v piatok 18. 9. 2020 sa uskutoční prvá oddielovka.

Miesto konania družinoviek bude na Mozesovej 24, pretože klubovňa 9. oddielu na Alžbetinej 14 sa rekonštruuje.

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu