Skautské dušičky 3. 11. 2019

Pozývame všetky skautky a skautov uctiť si spoločne pamiatku zosnulých v poslednú prázdninovú nedeľu.

Zraz:
3. oddiel: 15.00 v K3 (Jesenná 3)
9. oddiel: 15.15 v K9 (Alžbetina 14)

Po vlastnom programe v klubovni sa oba oddiely stretnú v jednej električke a presunú sa spolu na Verejný cintorín.

So sebou si nezabudnite:
- skautskú šatku,
- 30-minútový lístok na MHD alebo mesačník,
- sviečku.

Predpokladaný koniec: 18.30 pred hlavnou bránou Verejného cintorína.

Teší sa na vás vedenie 3. a 9. oddielu.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu