Vranie hranie 9. 2. 2019

Pozývame skautov, skautky a vĺčatá na tradičnú akciu, ktorá sa uskutoční 9. 2. (sobota). Príďte si zasúťažiť v športoch a v spoločenských hrách a popri tom spoznať skautov z iných oddielov.

Zraz:

  • o 13:00 na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského alebo
  • o 12:50 pred bývalým Tescom (na Hlavnej) – pre tých, ktorí nevedia, kde je gymnázium.

Koniec: okolo 18:00

So sebou: športové oblečenie, športová obuv so svetlou podrážkou, príspevok do občerstvenia, skautská šatka.

Tešíme sa na všetkých :-).

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu