Kurzy v roku 2019

Prinášame stručný prehľad ponuky vzdelávania v Slovenskom skautingu na rok 2019.

Termíny rangerských lesných škôl a vodcovských lesných škôl sú v tomto článku:

http://skauting.sk/skauti/aktuality/liderske-rangerske-a-vodcovske-lesne-skoly-v-roku-2019

Viac o vodcovských lesných školách:

Viac o rangerských lesných školách:

Radcovský kurz - informácie budú v marci/apríli.

 

Členom, ktorých účasť na vyššie uvedených kurzoch schváli zborová rada, bude preplatená polovičná výška účastníckeho poplatku. Viac o tom píšeme v tomto článku.

 

 

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu