Registrácia na kalendárny rok 2019

V januári prebehne hlavná registrácia členov na kalendárny rok 2019. Prosíme preto nováčikov, aby vyplnili prihlášky a odovzdali ich vodcom. Ďalej treba, aby všetci členovia (starí aj noví) podľa týchto pokynov uhradili registračný poplatok. Registračný poplatok na rok 2019 je nezmenený 12,- €, zľavy sú špecifikované v pokynoch. Termín na jeho uhradenie na zborový účet je 25. 1. 2019.

Niektorí nováčikovia zaplatili registračný poplatok v jeseni 2018, no pre problémy s prihláškami a zberom údajov sme ich napokon na tých pár posledných mesiacov roka 2018 neregistrovali. Ich poplatok však evidujeme pre registráciu 2019, preto kto sa nájde v zozname tých, ktorí zaplatili registračný poplatok na rok 2019, už samozrejme nemusí opäť platiť.

Tu je priamy odkaz na článok, v ktorom sú počty a zoznam registrovaných.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu