Rodičovské stretnutia pred tábormi

Milí rodičia,

pozývame vás na tradičné predtáborové stretnutie s vedúcimi táborov. Nosnou témou je teda tábor a budete mať možnosť nielen sa zoznámiť s vodcami a vypočuť si, ako je tábor organizovaný a zabezpečený, ale samozrejme uvítame aj vaše otázky a keď budeme vedieť, tak ich aj zodpovieme.

Ďalšou témou je ochrana osobných údajov s ohľadom na nedávno zavedené GDPR.

  • Stretnutie pre rodičov členov 3. a 9. oddielu bude vo štvrtok 21. 6. 2018 o 18.30 hod. v klubovni 9. oddielu na Alžbetinej 14.
  • Stretnutie pre rodičov členov 4. oddielu bude o týždeň neskôr, včas upresníme.

Po stretnutiach bude možnosť zakúpenia súčastí skautskej rovnošaty. Košele sú v cene 22,- až 24,- € (v závislosti od veľkosti či strihu pánsky/dámsky), nášivky potom v cenách okolo 1,50 €. Všetko sa dá vyskúšať, platiť treba v hotovosti (prosím, prichystajte si aj drobné).

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu