Betlehemské svetlo 2018

Aktuálne informácie o distribúcii Svetla v Košicach (priebežne budeme dopĺňať).

15. - 16. 12. 2018 - príchod BS na Slovensko

 • 15. 12. 2018 - rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v Linzi,
 • hlavné informácie Slovenského skautingu o Betlehemskom svetle sú na stránke http://svetlo.skauting.sk/,
 • 16. 12. 2018 - odovzdávanie BS poľským skautom (harcerom) - odovzdávajú ho hlavne skauti z Podtatranskej a Vychodoslovenskej oblasti vo Svite. Keďže aj náš zbor je členom Východoslovenskej skautskej oblasti, ceremoniálu sa máme možnosť zúčastniť a túto príležitosť využijú Rišo K. a Jakub S. - títo naši skauti zároveň v nedeľu prinesú BS do Košíc. Takže BS budeme mať od nedele 16. 12. 2016 v Košiciach.
 • 16. 12. 2018 odovzdávajú zástupcovia Slovenského skautingu Svetlo aj ukrajinským skautom v Užhorode, tam nemáme zastúpenie.

Roznášanie Svetla v Košiciach

Počas roznášania je potrebné so sebou mať:

 • 2 petrolejky paralelne horiace,
 • petrolej alebo lampový olej do zásoby,
 • vytlačený Obrad privítania Betlehemského svetla,
 • špajle,
 • skautský kroj,
 • letáky a plagáty.

BS odpaľujeme na omšiach obradom privítania BS, preto si ho treba pred omšou zopakovať. Je na stiahnutie tu:

O roznášaní Betlehemského svetla naším zborom je aj tento článok.

Rozpis roznášania po jednotlivých dňoch

Nedeľa 16. 12. - Dóm sv. Alžbety

 • spoliehame sa hlavne na rangerov a dievčatá z 9. oddielu, keďže Trojka a Štvorka majú tento víkend svoje vianočné výpravy. Samozrejme ak sa vedia pripojiť, veľmi sa potešíme,
 • zraz 17:30 pred Urbanovou vežou,
 • okrem BS treba vziať aj vlajky, potreby na odpaľovanie a skautskú rovnošatu,
 • BS treba odniesť aj do sakristie ešte cca 10 min. pred omšou (a zároveň sa takto ohlásiť, že sme tu).

Pondelok 17. 12.

 • RK Krista Kráľa - 9. oddiel - (hocikedy do 18.00)

Utorok 18. 12.

Streda 19. 12.

 • GK biskup - 3., 4., 6. a 9. oddiel, FSE - 9.15 zraz pred GK biskupským úradom (prijatie u biskupa o 9.30), z každého oddielu jeden vodca a jeden člen.
 • RK arcibiskup - 3., 4., 6. a 9. oddiel, FSE - prijatie medzi 10.00 a 10.30, ide sa hneď po predošlom.

Štvrtok 20. 12.

 • Primátor - 3., 4., 6. a 9. oddiel, FSE - 9.40 zraz pred Magistrátom mesta Košice (prijatie u primátora o 10.00), z každého oddielu jeden vodca a jeden člen.
 • RK nad Jazerom - 4. oddiel - zraz 17.40 pred Farským kostolom sv. košických mučeníkov (kontaktujte Aďku) (omša 18.00)
 • RK Františkáni - 9. oddiel - omša 16.30, zraz Ondatier 16.20 pred seminárnym kostolom na Hlavnej
 • RK Uršulínky - 9. oddiel - okolo 17.00
 • RK Premonštráti - 9. oddiel - po 17.00

Piatok 21. 12.

 • GK Terasa - FSE - 17.00 liturgia
 • RK Podhradová - 3. oddiel - 17.00 omša, vedúci hliadky MMF
 • RK Dominikáni - 9. oddiel - 17.30 omša (alebo 22.12 17.30 omša)
 • RK Kráľovnej Pokoja - 9. oddiel - 18.00, potom prípadne RK Ducha Svätého
 • RK Krásna - 3. oddiel - 18.00 omša, vedúci hliadky MMF

Sobota 22. 12.

 • Sociálne sestry - 3. oddiel - hocikedy počas dňa
 • RK Kalvária - 3. oddiel - hocikedy počas dňa
 • GK Jazero - FSE - 17.20 odovzdanie s modlitbami
 • GK Staré mesto - FSE - 17.45 pred liturgiou
 • RK Furča - FSE - 18.00 omša

Nedeľa 23. 12.

 • RK Terasa - 3. a 9. oddiel - omša 9:15
 • RK Jezuiti - FSE - omša 10:30
 • GK Ťahanovce - sídlisko 3. oddiel - 10.30 omša, vedúci hliadky MMF
 • RK KVP 3. oddiel - 10.30 omša
 • Karmelitánky3. oddiel - 11.45
 • Saleziáni Tri hôrky3. oddiel - 12.30
 • RK Barca - 9. oddiel - večer
 • GK Furča - FSE - 15.30
 • RK Ťahanovce - sídlisko - FSE -  16.00 počas spovedania

 

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

 • Založený: 2000
 • Klubovne: Jesenná 3, Alžbetina 14, Letná 34
 • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
 • E-mail: 68zbor@scouting.sk
 • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

Oddiel pre dospelých:

 • 5. oddiel priateľov skautingu