Zbierka Otvor svoje srdce 17. 10. 2017

Arcidiecézna charita v Košiciach nás poprosila o pomoc pri organizácii zbierky Otvor svoje srdce, ktorá sa uskutoční na Svetový deň boja proti chudobe, 17. októbra 2017. A my sa pripájame, aby sme pomohli.

O zbierke

V košických uliciach, obchodných centrách, úradoch i firmách budú môcť darcovia prispieť do prenosných pokladničiek. Odmenou za milodar bude dekoratívne mydielko, ktoré vyrábajú ženy v núdzi na tvorivých dielňach. Výťažok zo zbierky bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok na život pre rodiny a ľudí v núdzi. Zároveň sa podporí pracovná terapia klientiek, ktorá pomôže rozvoju ich pracovných zručností.

Zbierku koordinuje pani PhDr. Jana Rečičárová.

Pokyny pre našich členov

Už minulý týždeň sa mohli naši členovia hlásiť, ak sa chcú do zbierky zapojiť. Tu sú pre nich pokyny:

Zraz je v utorok 17. 10. 2017 o 8.00 hod. pri Charite (a zároveň pri klubovni 4. odd.) na Masarykovej 19. Tam sa rozdelia do skupiniek, dostanú inštrukcie a potom pôjdu do ulíc. Predpokladaný záver bude poobede okolo 13.00/14.00. Zabezpečené je aj menšie občerstvenie (bageta). Ospravedlnenia do školy prinesieme na zraz. Na seba si treba vziať skautskú šatku.

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice

  • Založený: 2000
  • Klubovne: Jesenná 3 (vchod z dvora), Alžbetina 14, Letná 34
  • Určený pre: chlapcov i dievčatá vo veku 8 - 19 rokov
  • E-mail: 68zbor@scouting.sk
  • Facebook

Vodca zboru:


Oddiely:

  • 3. oddiel skautov Delfíny
  • 4. oddiel vĺčat Canilu
  • 6. oddiel roverov Kajmani
  • 9. oddiel skautiek Bystré vydry

Oddiel pre dospelých:

  • 5. oddiel priateľov skautingu