Ako sa registrovať - pokyny na rok 2019

Úvodné upozornenie

Registrácia a registračný poplatok nie sú to isté ako mesačné členské príspevky. Registrácia sa obnovuje každý kalendárny rok. Takže toto sú informácie o registrácii.

Výška registračného poplatku

Základný registračný poplatok je zmenený: 12,- €. Registrujú sa nielen členovia oddielov, ale aj činovníci, teda vodcovia a ich zástupcovia.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné vyhlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 12 €; druhé dieťa – 12 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 12 + 12 + 1 = 25 €, alebo rodina s 5 deťmi = 12 + 12 + 1 + 1 + 1 = 27 €). K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz).

Takže teraz zasadne rodinná rada a spočíta, koľko detí a koľko dospelých sa bude registrovať na tento rok. Vezmú sa do úvahy prípadné zľavy a dospeje sa k výslednej sume poplatku. Pred platením ešte skontroluje zoznam tých, čo už zaplatili, nech nedôjde k duplicite alebo k omylom.

Tu je zoznam tých, čo zaplatili registračný poplatok (treba zadať prihlasovacie meno a heslo).

Kedy treba uhradiť registračný poplatok:

Počas roka sú tri základné termíny na registráciu - hlavná je januárová registrácia, potom predtáborová a napokon októbrová. Kto teda nestihne registráciu, prípadne príde do oddielu v priebehu roka, registrujeme ho neskôr, napríklad pred táborom. Odporúčam ale registrovať sa čím skôr - v hre sú rôzne zľavy, časopis, tak nech zbytočne o ne dieťa nepríde.

Registračný poplatok teda treba uhradiť:

 • v prípade hlavnej, januárovej registrácie do 25. 1. 2019,
 • v prípade doregistrácie pred táborom do 25. 6. 2019 (účastník tábora musí byť registrovaný),
 • v prípade októbrovej doregistrácie do 15. 10. 2019 (platí pre nováčikov, ktorí prišli počas septembra a októbra).

Kam treba uhradiť registračný poplatok:

 • výhradne na náš zborový účet:

  Majiteľ účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
  IBAN: SK6083300000002700456024
  BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  Suma: za všetkých registrovaných v rodine naraz
  Variabilný symbol: 50032019
  Správa pre používateľa: Mená a priezviská registrovaných

Registračné údaje o členoch:

Ak sa ide registrovať nový člen (teda v minulosti nebol registrovaný), musí najneskôr k dátumu zaplatenia registračného poplatku odovzdať svojmu vodcovi prihlášku (registračnú kartu člena oddielu). Tieto karty odovzdávajú nováčikovia priebežne, takže hádam s tým nebude problém a všetci už kartu odovzdali. Odovzdanie karty si treba prípadne overiť u vodcov.

V prípade rodičov a dospelých, aj ich údaje potrebujeme, ale vyriešime to mailami, nemalo by toho byť veľa. Takže pre dospelých - ak sa idete u nás registrovať, pošlite nám svoje údaje mailom (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia) na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Keď budeme mať na účte peniaze za všetkých, posielame ich obratom na ústredie Slovenského skautingu.