Miesto a cena stanových táborov 3. a 9. oddielu 2023

Informácie o táboroch 3. oddielu skautov a 9. oddielu skautiek.

Miesto tábora 3. a 9. oddielu

Tábor sa uskutoční v údolí západne od obce Rejdová. Tu je mapa tábora a jeho okolia.

Na tomto jednom táborisku sa vystriedajú dva oddiely - najprv bude táboriť 9. oddiel skautiek a po nich nastupujú skauti z 3. oddielu.

Potrebné tlačivá na stiahnutie sa nachádzajú na tejto stránke.

Cena tábora 3. a 9. oddielu

Snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou, a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

 • Radcovia našich družín majú zľavu zo základného poplatku. O tom, kto bude na tábore radcom družiny, a teda bude platiť radcovskú cenu, rozhoduje vodca oddielu, pred platením si to u neho overte.
 • Súrodenecká zľava sa poskytuje dvom a viacerým deťom z jednej rodiny, ak sa zúčastnia na niektorom z táborov 68. zboru ako účastníci (nie vedúci). Zľavnená suma platí pre každého zo súrodencov.
 • Aby bol uznaný nárok na sociálnu cenu, musí rodič do 31. 5. 2023 o to písomne (stačí e-mailom) požiadať a doložiť potvrdeniami (foto, sken) o finančnom stave rodiny (napr. poberanie sociálnych dávok, nezamestnaní rodičia a pod.) Zborová rada si vyhradzuje právo rozhodnúť o každom prípade takejto žiadosti individuálne v závislosti od správania a dochádzky člena a od počtu prijatých žiadostí.

Zľavy nemožno kombinovať (napríklad súrodenecká a radcovská) - treba si vybrať len jednu (zvyčajne tú najvýhodnejšiu).

Ceny pobytov

3. oddiel skautov,
chlapci vo veku 11 - 17 rokov
(18. 7. - 4. 8. 2023) 
základná
cena
radca súrodenecká
cena
sociálna
cena
Cena pri pobyte na celom tábore 260,- € 155,- € 230,- € 180,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 1 - 6 dní 21,- € 21,- € 21,- € 20,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 7 - 12 dní 18,- € 15,- € 17,- € 15,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 13 - 17 dní 15,- € 9,- € 13,- € 10,- €

 

9. oddiel skautiek,
dievčatá vo veku 10 - 17 rokov
(4. 7. - 18. 7. 2023) 
základná
cena
radca súrodenecká
cena
sociálna
cena
Cena pri pobyte na celom tábore 220,- € 130,- € 190,- € 150,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 1 - 5 dní 21,- € 21,- € 21,- € 20,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 6 - 10 dní 18,- € 15,- € 17,- € 15,- €
Cena na 1 deň pri pobyte 11 - 14 dní 15,- € 9,- € 13,- € 10,- €

 

Za prvý deň sa považuje deň nástupu do tábora bez ohľadu na čas nástupu, rovnako za posledný deň sa považuje deň odchodu z tábora bez ohľadu na čas.

Čo je v cene zahrnuté?

 • strava 5 x denne, pitný režim,
 • ubytovanie v podsadových stanoch,
 • doprava osobnej batožiny (veľký batoh + 1 banánová škatuľa) do tábora a z tábora,
 • programový a tábornícky materiál,
 • cestovné (Košice - tábor) v prvý deň do tábora a v posledný deň z tábora. Vo všeobecnosti platí, že ak dieťa prichádza do tábora neskôr, alebo odchádza skôr, cestovanie riešia jeho rodičia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Čo v cene nie je zahrnuté?

 • registrácia - tábory môžeme robiť len pre našich členov a teda každý účastník musí byť zaregistrovaný v Slovenskom skautingu (registračný poplatok 18,- €), registrácia sa obnovuje každý rok,
 • tábornícke vybavenie účastníka - spací vak, karimatku, oblečenie, obuv, skautskú rovnošatu a ostatné osobné vybavenie si zabezpečuje každý sám.

Spôsob úhrady ceny pobytu v skautskom tábore

 • Stanovenú sumu treba zaplatiť výhradne na účet zboru.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
Konšt. symbol:  0308
Variabilný symbol: 50022023
Správa pre prijímateľa:

 • pre účastníka tábora 3. oddielu: 3-T-priezvisko meno
 • pre účastníka tábora 9. oddielu: 9-T-priezvisko meno

Termín úhrady:

Poplatok treba uhradiť do 10. 6. 2023.