Miesto, termín a cena tábora v chate 4. oddielu 2023

Informácie o tábore 4. oddielu vĺčat 7. 7. - 16. 7. 2023.

Miesto tábora 4. oddielu

Tábor sa uskutoční rovnako ako v minulom roku v horskej chate Bukvica lyžiarskeho strediska Renčišov - Búče. Tu je mapa jeho okolia. Ide o tábor v chate.

Potrebné tlačivá sa na stiahnutie nachádzajú na tejto stránke.

Cena tábora 4. oddielu

Snažíme sa pomôcť viacpočetným rodinám a rodinám so zlou finančnou situáciou a to formou zľavnených cien pre radcov, súrodencov a sociálne prípady:

  • Súrodenecká zľava sa poskytuje dvom a viacerým deťom z jednej rodiny, ak sa zúčastnia na niektorom z táborov 68. zboru ako účastníci (nie vedúci). Zľavnená suma platí pre každého zo súrodencov.
  • Aby bol uznaný nárok na sociálnu zľavu, musí rodič do 31. 5. 2023 o to písomne (stačí e-mailom) požiadať a doložiť potvrdeniami (foto, sken) o finančnom stave rodiny (napr. poberanie sociálnych dávok, nezamestnaní rodičia a pod.) Zborová rada si vyhradzuje právo rozhodnúť o každom prípade takejto žiadosti individuálne v závislosti od správania a dochádzky člena a od počtu prijatých žiadostí.

Zľavy nemožno kombinovať (napríklad súrodenecká a radcovská) - treba si vybrať len jednu (zvyčajne tú najvýhodnejšiu).

Cena pobytu

  plne
platiaci
súrodenecká
cena
sociálna
cena
4. oddiel vĺčat,
dievčatá a chlapci vo veku 8 - 12 rokov
(7. 7. - 16. 7. 2023)
250,- € 225,- € 170,- €

Čo je v cene zahrnuté?

  • strava 5 x denne, pitný režim,
  • ubytovanie v chate,
  • programový a tábornícky materiál,
  • cestovné (Košice - tábor) v prvý deň do tábora a v posledný deň z tábora. Vo všeobecnosti platí, že ak dieťa prichádza do tábora neskôr, alebo odchádza skôr, cestovanie riešia jeho rodičia vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.

Čo v cene nie je zahrnuté?

  • registrácia - tábory môžeme robiť len pre našich členov a teda každý účastník musí byť zaregistrovaný v Slovenskom skautingu (registračný poplatok 18,- €), registrácia sa obnovuje každý rok,
  • tábornícke vybavenie účastníka - napr. spací vak, karimatku, oblečenie, obuv, skautskú rovnošatu a ostatné osobné vybavenie si zabezpečuje každý sám.

Spôsob úhrady ceny pobytu v skautskom tábore

  • Rodičia môžu zaplatiť stanovenú sumu priamym vkladom, prevodom zo svojho účtu alebo poštovou poukážkou na účet zboru.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
IBAN/SWIFT: SK6083300000002700456024 / FIOZSKBAXXX
Konšt. symbol:  0308
Variabilný symbol: 50022023
Správa pre prijímateľa: 4-T-priezvisko meno

Termín úhrady:

Poplatok treba uhradiť do 10. 6. 2023.

Vrátenie peňazí pri čiastočnej neúčasti v tábore

Môže sa stať, že dieťa síce nastúpi do tábora s úmyslom celý ho absolvovať, ale okolnosti to zmenia a absolvuje len časť tábora. Alebo sa už vopred vie, že pôjde len na časť tábora (napr. kvôli rodinnej dovolenke). Vtedy zbor vráti 10,- € z celého poplatku za každý deň neúčasti, no len v prípade, ak je dôvodom predčasného ukončenia pobytu v tábore zdravotný problém (choroba, úraz), alebo sa o kratšom pobyte vie vopred. Naopak, časť poplatku sa nevracia v prípade, že dieťa hrubo porušilo táborový poriadok či disciplínu a je poslané vodcom domov, alebo keď dieťa vezmú domov rodičia napriek tomu, že jeho zdravotný stav mu umožňuje pobyt v tábore absolvovať do konca.

  • Príklad: Chlapec pôjde len na časť tábora, povedzme prvých 7 dní (z 10 dní), lebo ide potom s rodinou na dovolenku. Nemá žiadne zľavy, teda má platiť 250,- € za celý pobyt, ale keďže o 3 dní bude v tábore kratšie, odráta sa mu 3 x 10,- = 30,- € a teda zaplatí 220,- €.