Pokyny - odchod búračov do tábora a návrat dievčat 9. oddielu z tábora 6. 8. 2021

Ako a vrátia skautky z 9. oddielu domov.

Odchod búračov do tábora

  • 11.40 - zraz búračov s batožinou na parkovisku medzi ASKOm a Möbelixom, ulica Pri prachárni,
  • netreba žiadne tlačivá
  • 12.00 - príchod objednaného autobusu, nakladanie, nástup,
  • vedúci presunu Vlado Jacko,
  • 12.10 - odchod autobusu do Rejdovej,
  • 13:40 - príchod ku amfiteátru, odtiaľ pešo do tábora, batožinu si každý nesie na chrbte.

Návrat 9. oddielu z tábora

  • 14.15 - odchod autobusu z Rejdovej, je to ten istý autobus, ktorým prišli búrači,
  • cca 16.00 - príchod autobusu na parkovisko medzi ASKOm a Möbelixom. Vyloženie batožiny, rozchod.