Pokyny - odchod 9. oddielu skautiek do tábora a návrat chlapcov 3. oddielu z tábora 23. 7. 2021

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 9. oddielu skautiek do tábora.

Štvrtok 22. 7.- nákup potravín, balenie

 • vedúci Anička + vybraní pomocníci,
 • zraz Tesco 9.00,
 • potraviny i ostatný materiál bude zbalený a prichystaný v K3 (je tam dobrý chládok).

Piatok 23. 7. - prinesenie batožiny, odchod 9. oddielu do tábora

 • 9.30 - zraz účastníkov tábora aj s batožinou na parkovisku medzi ASKOm a Möbelixom, ulica Pri prachárni,
 • batožinu účastníka tvorí 1 veľký zbalený batoh a 1 banánová škatuľa (aj s vekom),
 • tu treba odovzdať vodcokyni:
  • ak neboli odovzdané skôr:
   • prihlášku,
   • vyhlásenie - covid dodatok k prihláške (neplatí pre dospelých),
   • potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti,
  • tlačivá odovzdávané len v tento deň (aj účastníci aj dospelí):
   • vyhlásenie o splnení podmienok nástupu do tábora s prílohami:
   • - vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/dospelého
   • - výsledok PCR testu (musí byť na ňom dátum doručenia výsledku) / potvrdenie o očkovaní / potvrdenie o prekonaní choroby Covid-19
 • 10.00 - príchod objednaného autobusu, nakladanie, nástup,
 • vedúci presunu Jana Vinterová,
 • 10.30 - odchod autobusu do Rejdovej,
 • 12:30 - príchod ku amfiteátru, odtiaľ pešo do tábora, batožina ide na V3S.

Návrat 3. oddielu z tábora

 • 13.00 - odchod autobusu z Rejdovej, je to ten istý autobus, ktorým prišli dievčatá,
 • 14.30 - 15.00 - príchod autobusu na parkovisko medzi ASKOm a Möbelixom. Vyloženie batožiny, rozchod.