RT-PCR test a potrebné tlačivá do tábora 4. oddielu

Článok je zhrnutím, aké potvrdenia a tlačivá má mať (aj dospelý) účastník tábora.

Prihlášky a tlačívá sú na stiahnutie na tomto odkaze.

Osoby v tábore delíme na:

 • účastníkov, teda deti do 18 rokov (a to aj v prípade, že sú členmi realizačných tímov),
 • organizátorov, teda dospelých, všetci sú členmi realizačných tímov.

Prihláška (povinná pre účastníka aj organizátora)

 • v nej sú kontaktné údaje organizátora a účastníka, pokyny na platbu a dôležité informácie o dieťati pre organizátora,
 • treba ju odovzdať pár týždňov pred táborom,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, Dodatok k prihláške (povinné pre účastníka)

 • v potvrdení sú lekárske údaje o dieťati pre organizátora (výpis z karty), nie staršie ako mesiac pred nástupom do tábora,
 • v dodatku zákonný zástupca vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že kvôli Covid-19 opatreniam bude v tábore prísnejší hygienický režim a že sa tábor môže skončiť aj zo dňa na deň a je potrebné si dieťa hneď prevziať,
 • tlačivo treba odovzdať pár týždňov pred táborom, napríklad spolu s prihláškou.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dospelého účastníka letného stanového tábora resp. dospelej osoby pracujúcej v letnom tábore (povinné pre dospelých v tábore, teda organizátorov)

 • v potvrdení sú lekárske údaje o dospelom pre organizátora (výpis z karty), nie staršie ako mesiac pred nástupom do tábora,
 • tlačivo treba odovzdať pár týždňov pred táborom, napríklad spolu s prihláškou.

Vyhlásenie o splnení podmienok nástupu do tábora a Vyhlásenie o bezinfekčnosti (povinné pre účastníka aj organizátora)

Toto tlačivo musí vyplniť a mať so sebou v deň nástupu do tábora každý dospelý i účastník. Definuje sa tam deň a a hodina nástupu do tábora a aj to, či bude na viacerých táboroch po sebe. Povinné prílohy sú uvedené v tlačive, jednou z nich je Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Druhou prílohou je jedno z týchto potvrdení - presné podmienky sú v tlačive (netreba pre deti do 10 rokov):

 • kópia negatívneho výsledku RT-PCR testu s uvedeným dátumom doručenia,
 • kópia potvrdenia o absolvovaní očkovania,
 • kópia potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19

Vyhlásenie o bezinfekčnosti vypĺňa sa účastníka jeho zákonný zástupca, dospelý si ho vypĺňa sám, najlepšie v deň nástupu do tábora, všetko sa odovzdáva spolu v deň nástupu do tábora.

RT-PCR test

Ak niekto potrebuje absolvovať RT-PCR test, treba sa naň so značným predstihom (teda rýchlo) objednať na https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/. Je potrebné vyplniť políčko – Idem na denný alebo pobytový tábor. Pozor, prihlásiť sa na testovanie dá minimálne 3 dni a maximálne 14 dní pred nástupom do tábora.

Ako názov tábora treba uviesť: Skautský tábor Okrúhle.

Dátum začiatku tábora je samozrejme dátum nástupu (uvedený v tlačive). Mesto, kde sa tábor koná, je Okrúhle.