Pokyny - odchod 3. oddielu skautov do tábora 4. 7. 2020

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 3. oddielu skautov do tábora.

Sobota  4. 7. 2020 - prinesenie batožiny, odchod 3. oddielu do tábora

 • 7.50 - zraz účastníkov tábora aj s batožinou na parkovisku medzi ASKOm a Möbelixom, ulica Pri prachárni,
 • batožinu účastníka tvorí 1 veľký zbalený batoh a 1 banánová škatuľa (aj s vekom),
 • so sebou treba ešte zobrať malý batoh spolu s desiatou a suchým obedom, prvým spoločným vareným jedlom bude večera,
 • tu treba odovzdať vodcovi:
  - vyhlásenie
  o bezinfekčnosti,
  - prihlášku (ak nebola odovzdaná skôr),
  - dodatok k prihláške (ak nebol odovzdaný skôr),
  - potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti,
 • 8.00 - príchod objednaného autobusu, nakladanie, nástup,
 • vedúci presunu Andrej Pankuch,
 • 8.30 - odchod autobusu,
 • 10:30 - príchod ku družstvu, odtiaľ pešo do tábora, batožina sa povozí autami.

Návrat stavbáriek z tábora

 • 11.00 - odchod autobusu z Bajeroviec, je to ten istý autobus, ktorým prišli chlapci,
 • cca 13.00 je príchod do Košíc na miesto, kde si to cestujúci dohodnú s vodičom.