Pokyny - odchod 9. oddielu skautiek do tábora a návrat chlapcov 3. oddielu z tábora 20. 7. 2019

Doležité informácie o balení, nakladaní a odchode 9. oddielu skautiek do tábora.

Štvrtok 18. 7. 2019 - nákup potravín, balenie

 • vedúci Anička + vybraní pomocníci,
 • zraz Tesco cca 14.30,
 • potraviny i ostatný materiál bude zbalený a prichystaný v K3 (je tam dobrý chládok).

Sobota 20. 7. 2019 - prinesenie batožiny, odchod 9. oddielu do tábora

 • 9.30 - zraz účastníkov tábora aj s batožinou na parkovisku medzi ASKOm a Möbelixom, ulica Pri prachárni,
 • batožinu účastníka tvorí 1 veľký zbalený batoh a 1 banánová škatuľa (aj s vekom),
 • tu treba odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti,
 • 10.00 - príchod objednaného autobusu, nakladanie, nástup,
 • vedúci presunu Jana Vinterová,
 • 10.30 - odchod autobusu do Rejdovej,
 • 12:30 - príchod ku amfiteátru, odtiaľ pešo do tábora, batožina ide na V3S.

Návrat 3. oddielu z tábora

 • 13.30 - odchod autobusu z Rejdovej, je to ten istý autobus, ktorým prišli dievčatá,
 • 15.00 - 16.00 - príchod autobusu na parkovisko medzi ASKOm a Möbelixom. Vyloženie batožiny, rozchod.