Zoznam účastníkov táborov 2019

S kým sa ráta a kto je prihlásený. Priebežne dopĺňané.

Vysvetlivky:
- vo všeobecnosti prihlášku musí odovzdať každý účastník a aj každý člen vedenia, ktorý nedovŕšil v deň nástupu do tábora 18 rokov. Zároveň musí odovzdať aj potvrdenie od lekára a vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.
- Prihlášky zbierajú vodcovia oddielov, za tábory sa platí prevodom na účet.
- Na stavbu tábora netreba odovzdávať prihlášku a platí sa LEN v hotovosti priamo na táborisku.
- Tabuľku edituje vodca zboru. Dopĺňa mená a vypĺňa kolónky. Cieľom je, aby sme mali vždy čo najaktuálnejší stav a aby si rodičia mohli overiť, že platba prebehla úspešne.

Tu je zoznam tých, ktorí sa prihlásili a uhradili účastnícky poplatok (treba zadať prihlasovacie meno a heslo).