Skautské Vianoce

Drahé slečny, pozývame vás na Skautské Vianoce!
Uskutočnia sa 17.-19.12.2010 na chate Borda (Košický Klečenov), stretávame sa 17.12. o 14:30 na autobusovej stanici.

A čo si zobrať?
14 €, kartičku na zľavu mhd (čipová karta), veci na trojdňovku no hlavne teplé oblečenie, 3 zemiaky, zásteru, ihlu, niť, koláče, spevníky, darčeky, tajnú činnosť, večeru na piatok ale hlavne dobrú náladu a seba :)

Tešíme sa na teba! Maruška, Mayka, Sima

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková