Farebné potulky Košicami

Poznaniachtivé skautky! Pravidelné Potulky Košicami tentokrát nebudú bez našej účasti.Tak vezmi mamku, ocka, brata, psa a zistíš, akými farbami hýria Košice. Viac info ďalej.
Stretneme sa 6.3. 2010 o 9:55 pred Vedeckou knižnicou, poplatok 2€ platia len dospelý a neposlušné deti:)Predpokladaný koniec potulky je max o 12:00.Tešíme sa na teba!

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková