Skautské Vianoce 9. oddielu

Skautky, verím, že ste boli celý rok poslušné a práve preto si zaslúžite ísť na Skautské Vianoce. Tohto roku sa uskutočnia v skautskom dome vo Vydrníku, v termíne 18.-20.12.2009. Pre viac informácií čítajte ďalej.
Stretneme sa v piatok o 15:00, na železničnej stanici. So sebou si určite vezmi: -15€(poplatok je za cestu, ubytovanie, stravu na nedeľu a sobotu, program) -preukaz na zľavu cestovného-dá sa vybaviť zadarmo na železnici-je potrebný aj pod 15 rokov -darčeky pre sestry skautky-stačí skutočne drobnosť:) a nezabudnite ani vašu družinovú tajnú činnosť -4 zemiaky, večeru na piatok, koláčik, malinovku alebo nejaké ovocie ku sviatočnej večeri -a hlavne si nezabudni nechať v batohu trochu miesta pre potraviny, ktoré sa nesú pre nás všetky Príchod na stanicu je v nedeľu, 15:41. Viac informácií v klubovni.

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková