Družinový výlet Svišťov 12. 11. 2022

Milé Svište, v sobotu 12. 11. sa vyberieme na dobrodružnú výpravu.

Zraz: 9.00 na Havlíčkovej

Cieľ: Rododrom

Návrat: podľa šikovnosti – cca o 15:00 na Havličkovej

 

Tešia sa na vás Deny a Anet

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Aneta Počatková

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková