Predtáborová oddielovka 24. 6. 2022

Milé skautky, pozývame vás na poslednú tohtoročnú oddielovku.

V našej klubovni na Alžbetinej už tento piatok 24. 6. o 16.00 hod. Príďte so skautskou šatkou, oddielové tričko je vítané.

 

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková