Výprava 9. odd. k Hájskym vodopádom 11. 6. 2022

Milé skautky, tie z vás, ktoré sa nezúčastnia na puťáku, pozývame v tom istom čase na výlet k Hájskym vodopádom.

Zraz: 7.00 pred autobusovou stanicou

Trasa: Medzev – Hájske vodopády – Turňa nad Bodvou

So sebou: 5 € alebo nabitú čipovú kartu na eurobus alebo MHD, preukaz na zľavu na autobus (ISIC/mestská karta/karta eurobus), jedlo na celý deň, pitie – okolo 1,5 litra, pevná obuv, opaľovací krém, pokrývka hlavy, šatka, niečo proti dažďu, KPZ

Predpokladaný návrat: 16.00 – 17.30 na ŽS (upresní sa počas výletu podľa toho, ako budeme stíhať)

 

Tešíme sa na vás :-)

Anička & Tánička

 

Ilustračné foto: turisticky.sk

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:

Oddielová radkyňa:

 • Denisa Bognárová

Družiny:

Veveričky:

 • schôdzky v pondelok 15:30 - 17:30
 • radkyňa: Amália Vinterová

Svište:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Zuzana Sklenková

Plamienky:

 • schôdzky v piatok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Denisa Bognárová