Vydrie Dušičky 1. 11. 2021

Milé skautky, tohto roku si pripomenieme Pamiatku zosnulých tradične 1. novembra na Verejnom cintoríne, no v trochu užšom kruhu ako bežne.

Keďže program budeme mať po družinách, stretneme sa takto:

Veveričky: o 16.00 – zastávka električiek Verejný cintorín
Svište: o 16.00 – ZŠ Užhorodská 39
Líšky: o 16.00 – autobusová zastávka Verejný cintorin
Ondatry: o 16.00 – Fresh Železníky, Miškovecká 23

Program bude nenáročný a bude prebiehať pod vedením radkýň (ďalšie info dostanú radkyne na mieste od nás). Ukončíme ho pri veľkom kríži cca o 18.00.

Nezabudnite sa teplo obliecť a zobrať si so sebou 3 sviečky, zápalky, čelovku a rúško/respirátor.

Akcia bude prebiehať v malých skupinách, preto je bez podmienok (nie je OTP), negatívny test je však vítaný. :-)

Tešíme sa na vás.

J-A-K


Ilustračné foto: obeczamarovce.sk

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková