Vodkyne 9. oddielu

Vodkyne 9. oddielu v chronológii.

 Na úvodnej fotografii z tábora 2006 v Čiernej Lehote sú vodkyne a zástupkyne: horný rad zľava: Jana (Juhásová) Vinterová, Alexandra (Hužičková) Kunová, Klára (Maceková) Ondrušová, dolný rad zľava: Ivana (Mihaliková) Dudláková, Marína (Kissová) Šlárková, Lucia (Šuleková) Fontanelli-Šuleková, roverka Martina (Dunajová) Mihočová.

 

Obdobie Vodkyňa oddielu Zástupkyne vodkyne oddielu
asi 09/1992 - 1993 oficiálne Ing. Agnesa Kovalčíková

reálne skôr Terézia Žigová
alebo Andrea Kacsmariková - Saxana
Ing. Terézia Žigová
Henrieta Finková
1993 - 08/1995 Andrea Kacsmariková - Saxana Eva Medvecová
09/1995 - 08/1996 MVDr. Veronika Sabolová Eva Medvecová
09/1996 - 08/1997 MVDr. Veronika Sabolová Denisa Gánocziová
09/1997 - 08/1998 MVDr. Veronika Sabolová Jana Buráňová
09/1998 - 08/2001 Jana Buráňová Lucia Šuleková
Jana Juhásová - Juháska
09/2001 - 08/2002 Jana Juhásová - Juháska Lucia Šuleková
Alexandra Hužičková
09/2002 - 08/2003 Alexandra Hužičková Zuzana Ižolová
09/2003 - 08/2004 Alexandra Hužičková Zuzana Ižolová
Jana Vinterová
09/2004 - 08/2005 Alexandra Hužičková Jana Vinterová
09/2005 - 08/2006 Klára Maceková - Kirké Alexandra Hužičková
Ivana Mihaliková
09/2006 - 08/2007 Klára Maceková - Kirké Alexandra Hužičková
09/2007 - 08/2008 Marína Kissová Alexandra Hužičková
Klára Maceková - Kirké
09/2008 - 08/2009 Marína Kissová Alexandra Hužičková
Mária Čekaňáková - Maruška
09/2009 - 08/2010 Marína Kissová Annamária Martonyiková
Mária Čekaňáková - Maruška
09/2010 - 08/2012 Mária Čekaňáková - Maruška Mária Sklenková
Simona Marenčíková
09/2012 - 08/2013 Mária Sklenková Katarína Sklenková
Marianna Nižníková
09/2013 - 09/2014 Bc. Simona Marenčíková Katarína Sklenková
09/2014 - 08/2016 Katarína Sklenková Barbora Blašková
Júlia Kupčíková - Suri
09/2016 - 08/2017 Júlia Kupčíková - Suri Anna Fabianová
Mária Skybová
09/2017 - dodnes Mgr. Jana Vinterová - Juháska Anna Fabianová
Mária Skybová

 

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová