Výprava 9. oddielu na Čerešenku 13. 11. 2021

Milé skautky, najbližšiu sobotu sa vyberieme na ďalšiu spoločnú výpravu. Tentoraz bude naším cieľom Čerešenka a unikátna Ortášska ryha.

Zraz: 6.45 na autobusovej stanici
Trasa: Čižatice – Čerešenka – Ortášska ryha – Kráľovce
So sebou: jedlo a pitie na celý deň, teplé oblečenie, pevná obuv, 3 € alebo nabitá karta na bus, skautská šatka, 2 respirátory, 1 rúško, potvrdenie k OTP
Návrat: 15.10 na autobusovej stanici

Akcia je v režime OTP.


Tešíme sa na vás.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Veveričky:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová

Svište:

  • schôdzky v utorok 15:00 - 17:00
  • radkyňa: Denisa Bognárová

Líšky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Daniela Halászová

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Mocková