Plánované akcie 9. oddielu na máj až júl 2021

V tomto článku nájdete zoznam akcií, ktoré nás v najbližšom období čakajú. Prosíme, vyhraďte si na ne čas, aby sme sa pred táborom stretávali čo najviac.

Oddielové akcie

 • oddielovka 28. 5. (piatok): 16.00 – 19.00
 • výprava 5. 6. (sobota)
 • výprava 19. 6. (sobota)
 • oddielovka 25. 6. (piatok): 16.00 – 18.00
 • výprava 11. 7. (nedeľa)

Družinovky

 • Svište: pondelok 16.00 – 18.00
 • Líšky: utorok 16.00 – 18.00
 • Veveričky: streda 16.00 – 18.00
 • Ondatry: štvrtok 16.00 – 18.00

Samozrejme, v závislosti od vonkajších okolností (počasie, obsadenosť klubovne, protiepidemické opatrenia...) môže dôjsť k zmenám, o tých vám však dáme včas vedieť.

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

 • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

 • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

 • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
 • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

 • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
 • radkyňa: Tamara Čikotová