Družinový covidboj – 3. kolo

Milé skautky, vítame vás v 3. kole našej oddielovej hry.

Tu si môžete stiahnuť zaheslovaný súbor s ďalšími 4 úlohami:

 

Tu si môžete stiahnuť súbor, vďaka ktorému získate kľúč a heslo na otvorenie súboru vyššie:

 

K dvom úlohám sú potrebné ešte doplňujúce pomôcky, ktoré pošleme radkyniam mailom.

Tretie kolo covidboja uzatvárame v nedeľu na Valentína 14. 2. 2021. Najneskôr v ten deň nám, prosím, pošlite mailom výstup z týchto štyroch úloh.

Na záver ešte zopakujme, že víťaznú družinu po skončení obmedzujúcich opatrení čaká špeciálna družinovka so špeciálnym programom na špeciálnom mieste, ktorú pre ňu pripraví vedenie oddielu, teda Juháska, Anička a Kami :-). Nech sa vám darí.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová