Družinový covidboj – 2. kolo

Milé skautky, otvárame 2. kolo Družinového covidboja.

Hoci 1. kolo ešte trvá („záverečné správy“, textíky, fotky... od vás čakáme do nedele 15. 11.), dávame vám možnosť začať sa venovať už aj 2. kolu.

Nasledujúci súbor obsahuje štyri osemsmerovky. Ich tajničky ukrývajú znenie štyroch úloh, ktoré tvoria 2. kolo covidboja. Keďže niektoré úlohy potrebujú ešte doplnenie, každá radkyňa dostane stručný e-mail s pomocnými informáciami.

Druhé kolo covidboja uzatvárame v nedeľu 6. 12. 2020. Najneskôr v ten deň nám, prosím, pošlite mailom výsledky, resp. výstup z týchto štyroch úloh.

Na záver ešte zopakujme, že víťaznú družinu po skončení obmedzujúcich opatrení čaká špeciálna družinovka so špeciálnym programom na špeciálnom mieste, ktorú pre ňu pripraví vedenie oddielu, teda Juháska, Anička a Kami :-). Nech sa vám darí.


J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová