Družinový covidboj

Milé skautky, v tomto článku nájdete odkaz, cez ktorý sa prepracujete k dokumentu s úlohami družinového covidboja. Na jeho otvorenie je potrebné zadať správne heslo.

Počas jesennej karantény sme spustili novú výzvu družinový covidboj. Vašou úlohou bolo vylúštiť tajničku vo Vydriduchovi, v ktorej vám vyšla kombinácia písmen a číslic = heslo na odomknutie dokumentu s úlohami na najbližšie dva týždne, ktorý nájdete tu.

Pri zadávaní hesla používajte iba veľké písmená!

Ďalšie dôležité info

- Ukončenie 1. kola covidboja bude v nedeľu 15. 11. 2020.
- Inštrukcie k 2. kolu zverejníme aktualizáciou tohto článku vo štvrtok 12. 11. 2020.
- Hoci cieľom covidboja nie je za každú cenu vyhrať, ale zostať v kontakte a tráviť spoločne čas (aj keď len na diaľku), cena je lákavá. Víťaznú družinu po skončení obmedzujúcich opatrení čaká špeciálna družinovka so špeciálnym programom na špeciálnom mieste, ktorú pre ňu pripraví vedenie oddielu, teda Juháska, Anička a Kami :-).

Držíme vám palce.

J-A-K

9. oddiel skautiek Bystré vydry

Vodkyňa oddielu:

Zástupkyne vodkyne oddielu:


Družiny:

Svište:

  • schôdzky v pondelok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Michaela Királyová - Malpa

Líšky:

  • schôdzky v utorok 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Mária Skybová - Kami

Veveričky:

  • schôdzky v stredu 16:00 - 18:00
  • radkyňa: Klára Juhásová - Čurč

Ondatry:

  • schôdzky vo štvrtok  16:00 - 18:00
  • radkyňa: Tamara Čikotová